• PRZYJDŹ Z KAŻDĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ NIE MOŻESZ SOBIE PORADZIĆ !

  •  

   ROK SZKOL. 2022/23

    

   W naszej szkole pracują:

   Agnieszka Kamińska- pedagog szkolny

   Małgorzata Goch- pedagog specjalny

    

   Działalność Punktu Konsultacyjnego w roku szkolnym 2022/ 2023

   Dyżur psychologa Pana Bogusława Dąbrowy, piątek w godz. 8.45- 12.45

   30 września, 28 października, 25 listopada, 10 lutego, 3 marca, 31 marca, 28 kwietnia, 26 maja.

   W celu uniknięcia kolejki, prosimy o wcześniejszy kontakt z pedagogiem, by ustalić konkretną godzinę spotkania.

   Pedagog specjalny- nauczyciel specjalista.

    

   Realizuje następujące zadania:

    

   1) zajęcia w ramach zadań związanych z:

   a) prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży,

   b) udzielaniem uczniom lub wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

   c) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,

   d) prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych,

   2) zajęcia i działania w zakresie doradztwa zawodowego,

   3) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,

   4) zajęcia z wychowankami,

   5) zajęcia oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze.

    

    NASI PEDAGODZY

   • wysłuchają Cię;
   • służą Ci pomocą i radą;
   • skierują do specjalisty, jeśli tego potrzebujesz;
   • wskażą adres instytucji, która udzieli Ci pomocy;
   • zorganizują pomoc, jeżeli wymaga tego Twoja sytuacja;

   DROGI RODZICU!

   Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

   • niepokoi Cię zachowanie dziecka,
   • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim,
   • masz pytania dotyczące jego funkcjonowania w szkole,
   • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
   • masz problem i nie wiesz do kogo się z nim zwrócić,
   • szukasz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

    

 • Galeria zdjęć

   brak danych