• INFORMACJA

   •  

    INFORMACJA

    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sieniawie informuję , że od dnia 04.09.2023r. cena obiadu

     w szkole dla ucznia wynosi:

    za 1 pełny obiad – cena 7,50 zł

    za  ½ pełnego obiadu – 4,50 zł

    Opłaty na wyżywienie dziecka w szkole  należy dokonać  na rachunek bankowy szkoły, do której dziecko uczęszcza tj.:

    Posiadacz rachunku bankowego

    Miasto i Gmina Sieniawa

    Szkoła Podstawowa w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki

    Numer rachunku bankowego

     

    78 9162 1010 2003 1506 7959 0006

    Termin płatności

    Do 20-go każdego miesiąca – za miesiąc,

     w którym dziecko będzie korzystać z wyżywienia.

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych