• want/Twin food

    • eTwinning

      

     eTwinning to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie
     i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Platforma eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki
     i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie.

     W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa w Sieniawie zrealizowała dwa międzynarodowe projekty językowe, których opiekunem była pani Katarzyna Drapała:

     • The web we want – uczniowie z klas szóstych uczyli się właściwego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Współpracując ze szkołami z Europy (Włochy, Czechy, Grecja, Portugalia, Turcja) wymieniliśmy się informacjami na temat naszych szkół, miast i krajów, m.in. podczas wideokonferencji, w których uczniowie bardzo chętnie brali udział. Dzięki platformie uczniowie mieli możliwość zobaczenia prac projektowych wykonanych przez ich rówieśników oraz zaprezentowania własnych filmików i prezentacji multimedialnych.
     • Twin food – celem projektu było promowanie właściwych nawyków żywieniowych oraz wymiana informacji na temat tradycyjnych potraw w krajach europejskich (Grecja, Włochy, Cypr, Słowacja, Słowenia). Projekty PowerPoint wykonane przez naszych uczniów spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony partnerskich szkół i zostały zaprezentowane podczas tamtejszych lekcji języka angielskiego, podobnie jak projekty wykonane w wersji „papierowej” przez uczniów klas młodszych. Z ogromną ciekawością oglądali oni także prace wykonane przez ich europejskich rówieśników.

     Nauczyciele języków obcych starają się zwiększyć liczbę nauczycieli działających na platformie eTwinning, z ich inicjatywy w marcu bieżącego roku w budynku naszej szkoły odbyło się szkolenie zorganizowane przez PCEN w Przemyślu, mające na celu zarejestrowanie wszystkich chętnych nauczycieli na platformie eTwinning oraz zachęcenie ich do wykorzystania możliwości, jakie daje współtworzenie projektów europejskich im oraz uczniom naszej szkoły (w  warsztatach komputerowych „Dołącz do eTwinning” wzięło udział 13 nauczycieli).

     Przykładowe zdjęcia naszych projektów, zdjęcia z videokonferencji oraz certyfikaty potwierdzające udział w projektach zamieszczamy poniżej.

     Certyfikaty potwierdzające udział w projektach:

     Katarzyna Drapała

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 583