• Grecja-Korfu 2022

    •                                          

     Szkolenia Erasmus+ w Grecji

      

     Kadra - Grecja

      

     Szkoła Podstawowa w Sieniawie rozpoczęła międzynarodowe działania w ramach otrzymanej Akredytacji Erasmusa.

     Pierwszy grant w wysokości 33 240 EUR przeznaczyliśmy na organizację szkoleń w Andrioti School, położonej na wyspie Korfu w Grecji (w dniach 01-12.08.2022).

     W kursie metodycznym Web 2.0 tools” wzięło udział 2 nauczycieli j. angielskiego. Zajęcia dotyczyły głównie metod pracy z użyciem technologii- poznaliśmy aplikacje do gier terenowych, podstawy robotyki, projektowanie zagadek typu Escape Room oraz nietypowe zastosowanie klocków Lego w edukacji. Pracowaliśmy także metodą PBL (Project Based Learning), która skupia się m.in. na rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej i kreatywności uczniów- tematyka zadań związana była z ekologią i ochroną środowiska (m.in. odwiedziliśmy firmę Salty Bag, która produkuje ekologiczne torby z materiałów pozyskanych z łódek). Poznane przez nas nowe narzędzia pracy pozwolą na urozmaicenie zajęć językowych i bardziej efektywną , dostosowaną do potrzeb uczniów naukę.

     W kursie językowym „Enhance your English Language Skills for Intercultural Communication” wzięło udział 13 nauczycieli różnych przedmiotów (matematyka, j. polski, historia, biologia, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający). Rozwijali oni zdolności językowe oraz poszerzali słownictwo i znajomość gramatyki, co pozwoli na wprowadzanie elementów podstawowego słownictwa podczas swoich zajęć i na efektywniejsze użycie technologii, często wymagającej znajomości języka obcego. Zajęcia w Grecji odbywały się nie tylko w budynku szkoły, ale także w parku, w bibliotece i w mieście Korfu. Program kulturowy uwzględniał zwiedzanie miasta z przewodnikiem oraz degustację greckich przysmaków, podczas kolacji ze wszystkimi uczestnikami kursów (z Bułgarii, Słowacji, Czech, Węgier, Cypru, Hiszpanii, Włoch, Niemiec). Podczas dwutygodniowego pobytu mieliśmy również okazję wziąć udział w procesji zorganizowanej z okazji obchodów Święta Spirydona- Patrona wyspy, zaś w czasie wolnym podziwialiśmy piękno tutejszych plaż oraz wysp Paxos i  Antipaxos, podczas jednodniowego rejsu turystycznego.

     Wyjazd w ramach programu Erasmus+ był dla nas niesamowitym doświadczeniem kontaktu z odmienną kulturą i stylem życia, a przede wszystkim wymiany doświadczeń i metod pracy z nauczycielami poznanymi podczas kursów- niezależnie od kraju zamieszkania edukacja boryka się z podobnymi problemami, które staramy się przezwyciężać ,inspirując się wzajemnie i nawiązując  współpracę międzynarodową. Podczas mobilności nawiązaliśmy liczne kontakty z pozostałymi uczestnikami kursów, co w efekcie pozwoli na rozszerzenie sieci naszych europejskich szkół partnerskich, do których organizujemy mobilności uczniów.

     W ramach rozpowszechniania rezultatów, uczestnicy szkoleń zrealizowali następujące działania:

     - udział 13 nauczycieli w 30-godzinnym kursie j. ang. w budynku SP w Sieniawie, prowadzonym przez szkołę językową British School,

     - udział 13 nauczycieli w internetowych kursach Tydzień z eTwinning, których celem jest poznawanie i stosowanie w praktyce  nowych narzędzi edukacyjnych (m.in. aplikacje wspomagające nauczanie matematyki, program Canva, LearningApps, Genial.ly, GIMP),

     - 2 szkolenia na szczeblu wojewódzkim (w PCEN w Przemyślu- wrzesień 2021r. i wrzesień 2022r.), przeprowadzone przez koordynatora projektu, podczas których udzielaliśmy praktycznych porad dotyczących wnioskowania i realizacji projektów międzynarodowych,

     - 4 szkolenia na szczeblu regionalnym i gminnym (w budynku SP Sieniawa- październik 2021 oraz październik i listopad 2022), zorganizowane przez koordynatora projektu, w celu zachęcenia szkół z okolicy do wnioskowania o fundusze unijne- łącznie przeszkolono 25 nauczycieli ze szkół z terenu MiG Sieniawa oraz z  8 szkół z terenu województwa (Tryńcza, Majdan Sieniawski, Gniewczyna, Jagiełła, Przeworsk, Jarosław, Rzeszów, Nowa Dęba),

     - zastosowanie słownictwa w j. ang. na lekcjach wych. Fiz. (reagowanie na polecenia nauczyciela, stosowanie nazw części ciała oraz przyborów do ćwiczeń, wykonywanie ćwiczeń w formie tabaty z wykorzystaniem kostek do gry z ćwiczeniami w j. angielskim),

     - zajęcia dodatkowe dla uczniów klasy 5 b “Gry i zabawy z różnych stron świata”, dotyczące promowania tradycyjnych europejskich sportów i dyscyplin,

     - Sport bez granic- przygotowanie plakatów przedstawiających gry i zabawy z różnych krajów europejskich, stosując słownictwo angielskie i polskie (prezentacja  sportów i gier z Włoch, Belgii, Niemiec, Francji czy Szwecji ),

     - Be active - konkurs na najbardziej aktywnego ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,  w tym aplikacji w j. angielskim i urządzeń rejestrujących aktywność fizyczną,

     - konkurs ekologiczny Eko-szkoła, Eko -uczniowie, skierowany do uczniów z terenu gminy: zbiórka surowców wtórnych przez uczniów danej szkoły, przygotowanie plakatu o tematyce ekologicznej zawierającego napisy anglojęzyczne oraz  rozwiązywanie zadań matematycznych o tematyce ekologicznej,

     - udział uczennic Kółka Turystyczno-Krajoznawczego w anglojęzycznej grze  terenowej Sieniawa, z wykorzystaniem aplikacji Actionbound,

     - kącik do nauki j. ang. w kl. Ia (wykorzystanie słownika Diki, zabawy ruchowe z elementami j. ang., akcje okolicznościowe np. dwujęzyczne nazewnictwo liczb),

     - pokaz mody recyklingowej Give a second live, zorganizowany z okazji Dnia Ziemi,

      - prezentacje multimedialne Kraje anglojęzyczne od A do Z,

     - lekcje poświęcone darczyńcy naszej szkoły Panu Kazimierzowi Michalskiemu, szczególny nacisk położono na ukazanie jego życia i pracy w Wielkiej Brytanii (uczniowie wyszukiwali w prasie anglojęzycznej informacji o pracy w bibliotece Uniwersytetu w Oxfordzie),

     - konkursy polonistyczne, gazetki i prezentacje multimedialne ( w j. polskim i angielskim), projekty multimedialne (poznawanie różnych kultur w krajach europejskich),

     - wykorzystanie w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu interaktywnych gier i ćwiczeń, stworzenie kącika ekologicznego.

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 640