• ROK SZKOL. 2022/23

     kwiecień

      

     LaboratoriaPrzyszłości i #LaboratoriaPrzyszlosci

     @LaboratoriaPrzyszlosci

     W kwietniu  uczniowie korzystali ze sprzętu zakupionego w ramach Laboratoriów Przyszłości w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz przerw.

     W danym miesiącu głównym wykorzystywanym wyposażeniem był sprzęt audio – wideo, który służył  na uwiecznienie warsztatów mydlarskich, zajęć z okularami ClassVR, turniejów piłkarskich czy akademii szkolnej. Dwa dni w tygodniu w czasie dłuższych przerw uczniowie ćwiczyli tańce z wykorzystaniem nowoczesnego głośnika LP.

     W czasie lekcji informatyki uczniowie rozwijali swoje kompetencje w zakresie wykorzystania programów do obróbki zdjęć i filmów Adobe Premiere.

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 20