• Kazimierz Michalski

   • 2 kwietnia 2016 r cała społeczność Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. T.Kościuszki zgromadziła się na uroczystej mszy świętej, którą odprawił ks. proboszcz Jan Grzywacz, w czwartą rocznicę śmierci Pana Kazimierza Michalskiego.
    Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Sieniawie Pan Krzysztof Kolasa, Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia sumiennie dbają o to, by co najmniej dwa razy w roku uczcić pamięć głównego darczyńcy, bez którego nie miałoby szansy działać stowarzyszenie. Pierwszy raz w rocznicę jego śmierci, po raz drugi w trakcie rozdawania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów. Ponadto rokrocznie harcerze sprzątają grób rodziny Michalskich przed dniem 1 listopada.
    Uczniowie, którzy w 2011 roku przywitali w murach naszej szkoły, Pana Kazimierza Michalskiego, są już gimnazjalistami i licealistami. Obecnie coraz młodsze pokolenie stara się wypracować jak najlepsze wyniki w nauce i zasłużyć na stypendium ufundowane przez Pan Kazimierza. Wśród tych uczniów, którym zależy na zdobywaniu wiedzy, nie ma osoby, która nie wiedziałaby, kim był i czego dokonał w swoim życiu Pan Kazimierz Michalski. Z jego spuścizny skorzystało już wiele zdolnych dzieci. Cel, jaki przyświecał darowiźnie, zapisanej w testamencie przez Pana Kazimierza, na rzecz Szkoły Podstawowej w Sieniawie – to krzewić wiedzę i nagradzać za trud nauki.
    Po mszy świętej reprezentacja młodzieży szkolnej wraz z dyrektorem udała się na cmentarz, gdzie na grobie rodziny Michalskich, w którym również spoczął Pan Kazimierz i jego żona Janina, złożono kwiaty i zapalono znicze.

    FILM


    11 kwietnia 2014 roku, w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP odprawiona została msza św. w intencji śp. Kazimierza Michalskiego, w drugą rocznicę Jego śmierci. Mszę św. odprawił ks. proboszcz Jan Grzywacz, a uczestniczyli w niej Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej w Sieniawie. Podczas kazania ks. Proboszcz wspominał postać p. Kazimierza – sędziego, Sybiraka, żołnierza armii gen. Andersa, wspaniałego, dobrego człowieka, który przeznaczył swój majątek na cele dobroczynne. To właśnie dzięki niemu uzdolnieni uczniowie naszej szkoły otrzymują stypendia. Po mszy delegacja uczniów z p. dyrektorem szkoły, Krzysztofem Kolasą udała się na cmentarz, gdzie na grobie p. Michalskiego złożono wiązankę kwiatów, zapalono znicze i odmówiono modlitwę za spokój Jego duszy.

  • Więcej informacji o Stowarzyszeniu i stypendystach

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 634