• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski jest organizacją demokratyczną, mającą na celu współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Dyrekcją Szkoły we wszystkich sprawach dotyczących uczniów. Głównym założeniem Samorządu Uczniowskiego jest dbałość o prawa uczniów i wpływ na życie szkoły.

W Szkole Podstawowej w Sieniawie Samorząd Uczniowski stanowi cała społeczność uczniowska, która we wrześniu na przewodniczącą wybrała Aleksandrę Frączek uczennicę klasy VIII b. Nauczycielami sprawującymi opiekę nad Samorządem Uczniowskim są: Wiesława Augustyn Daź i Joanna Mazur.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły:

we wrześniu przeprowadzono akcję Sprzątania Świata, uczniowie wraz z nauczycielami sprzątali teren wokół szkoły,

w październiku odwiedzili cmentarz i dbali o ład i porządek na grobach zmarłych nauczycieli i dobroczyńców szkoły,

w listopadzie zadbali o piękny wystrój i przygotowali wróżby na zabawę andrzejkową,

obecnie w miesiącu grudniu Samorząd Uczniowski dołączył się do pomocy w przygotowaniu kiermaszu ozdób bożonarodzeniowych, zgromadzone ze sprzedaży środki mają być przekazane na cele charytatywne,

Samorząd Uczniowski poczynił przygotowania do przeprowadzenia akcji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

Joanna Mazur