• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Rada Rodziców

Rok szkol. 2021/ 2022

Nr konta bankowego do wpłaty na Radę Rodziców:

Tytuł przelewu: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Sieniawie

Nr konta: 28 9162 1010 2003 1506 0569 0001

 


2019

Informacja o ilości wpłat na Radę Rodziców z poszczególnych klas

Stan na 6 marca 2019 r.

­Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Sieniawie prosi o dokonywanie wpłat w kwocie 20,00 zł od rodziny, (bez względu na liczbę dzieci z danej rodziny, uczących się w szkole) z przeznaczeniem na potrzeby działalności Rady.

Za uiszczone wpłaty serdecznie dziękujemy.

Klasa Ilość uczniów w
klasie
Ilość wpłat
w klasie
BRAKUJĄCE WPŁATY
Klasa
0 a
20 3 17
Klasa
0 b
19 4 15
Klasa
0 c
20 12 8
Klasa
I a
23 13 10
Klasa
I b
21 8 13
Klasa
II a
17 5 12
Klasa
II b
18 4 14
Klasa
III a
25 12 13
Klasa
IV a
24 8 16
Klasa
IV b
19 7 12
Klasa
IV c
25 10 15
Klasa
V a
23 4 19
Klasa
V b
21 8 13
Klasa
V c
22 6 16
Klasa
VI a
24 9 15
Klasa
VI b
24 8 16
Klasa
VII a
20 8 12
Klasa
VII b
20 3 17
Klasa
VIII a
23 10 13
Klasa
VIII b
20 5 15
  428 147 281

Informacja o ilości wpłat na Radę Rodziców z poszczególnych klas

Stan na 6 kwietnia 2018 r.

Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Sieniawie informuje że wpłaty 20,00 zł od rodziny, (bez względu na liczbę dzieci z danej rodziny, uczących się w szkole) z przeznaczeniem na potrzeby działalności Rady, według stanu na 06 kwietnia 2018 r. przedstawiają się następująco:

Klasa

Ilość uczniów w klasie

Ilość wpłat
w klasie

BRAKUJĄCE WPŁATY

Klasa 0 a 22 15 7
Klasa 0 b 23 7 16
Klasa I a 17 13 4
Klasa I b 18 12 6
Klasa II a 23 18 5
Klasa III s 1 1 0
Klasa III a 22 12 10
Klasa III b 18 10 8
Klasa III c 23 14 9
Klasa IV a 23 7 16
Klasa IV b 20 15 5
Klasa IV c 21 10 11
Klasa V a 23 8 15
Klasa V b 23 13 10
Klasa VI a 20 8 12
Klasa VI b 18 9 9
Klasa VII a 21 10 11
Klasa VII b 21 14 7
 RAZEM: 357 196 161