• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Wydarzenia

Szkolenia Erasmus+ w Grecji

Szkolenia Erasmus+ w Grecji

 

Szkoła Podstawowa w Sieniawie rozpoczęła międzynarodowe działania w ramach otrzymanej Akredytacji Erasmusa, która przewiduje około 65 mobilności (wyjazdów) dla uczniów i 28 dla nauczycieli w latach 2021-2027.

Pierwszy grant w wysokości 33 240 EUR przeznaczyliśmy na organizację szkoleń w Andrioti School, położonej na wyspie Korfu w Grecji (w dniach 01-12.08.2022). W kursie metodycznym Web 2.0 tools” wzięło udział 2 nauczycieli j. angielskiego. Zajęcia dotyczyły głównie metod pracy z użyciem technologii- poznaliśmy aplikacje do gier terenowych, podstawy robotyki, projektowanie zagadek typu Escape Room oraz nietypowe zastosowanie klocków Lego w edukacji. Pracowaliśmy także metodą PBL (Project Based Learning), która skupia się m.in. na rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej i kreatywności uczniów- tematyka zadań związana była z ekologią i ochroną środowiska (m.in. odwiedziliśmy firmę Salty Bag, która produkuje ekologiczne torby z materiałów pozyskanych z łódek). Poznane przez nas nowe narzędzia pracy pozwolą na urozmaicenie zajęć językowych i bardziej efektywną , dostosowaną do potrzeb uczniów naukę.

W kursie językowym „Enhance your English Language Skills for Intercultural Communication” wzięło udział 13 nauczycieli różnych przedmiotów (matematyka, j. polski, historia, biologia, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający). Rozwijali oni zdolności językowe oraz poszerzali słownictwo i znajomość gramatyki, co pozwoli na wprowadzanie elementów podstawowego słownictwa podczas swoich zajęć i na efektywniejsze użycie technologii, często wymagającej znajomości języka obcego. Zajęcia w Grecji odbywały się nie tylko w budynku szkoły, ale także w parku, w bibliotece i w mieście Korfu. Program kulturowy uwzględniał zwiedzanie miasta z przewodnikiem oraz degustację greckich przysmaków, podczas kolacji ze wszystkimi uczestnikami kursów (z Bułgarii, Słowacji, Czech, Węgier, Cypru, Hiszpanii, Włoch, Niemiec). Podczas dwutygodniowego pobytu mieliśmy również okazję wziąć udział w procesji zorganizowanej z okazji obchodów Święta Spirydona- Patrona wyspy, zaś w czasie wolnym podziwialiśmy piękno tutejszych plaż oraz wysp Paxos i  Antipaxos, podczas jednodniowego rejsu turystycznego. Dużą atrakcją był także punkt widokowy na lokalne lotnisko, znajdujący się w  pobliżu naszego miejsca zakwaterowania, gdzie można do woli obserwować lądujące i startujące samoloty.

Wyjazd w ramach programu Erasmus+ był dla nas niesamowitym doświadczeniem kontaktu z odmienną kulturą i stylem życia, a przede wszystkim wymiany doświadczeń i metod pracy z nauczycielami poznanymi podczas kursów- niezależnie od kraju zamieszkania edukacja boryka się z podobnymi problemami, które staramy się przezwyciężać ,inspirując się wzajemnie i nawiązując  współpracę międzynarodową. Podczas mobilności nawiązaliśmy liczne kontakty z pozostałymi uczestnikami kursów, co w efekcie pozwoli na rozszerzenie sieci naszych europejskich szkół partnerskich, do których organizujemy mobilności uczniów (kolejną rekrutację 24 uczniów rozpoczynamy już we wrześniu, z przyznanym dofinansowaniem w wysokości 53 661 EUR ).

Przed nami etap rozpowszechniania rezultatów projektu- m. in. organizujemy szkolenia dla innych placówek (by pomóc im w rozpoczęciu starań o dofinansowanie Erasmus+), szkolenia w ramach zespołów przedmiotowych w naszej szkole (przekazanie metod pracy poznanych w Grecji), konkursy i działania dla uczniów z użyciem poznanych metod pracy- podsumowanie działań nastąpi w listopadzie, kiedy kończy się pierwszy etap Planu Erasmusa.

Zachęcamy inne placówki do rozpoczęcia działań w ramach Erasmusa- my też kiedyś zaczynaliśmy, więc służymy Wam pomocą i radą. Dlaczego organizujemy projekty międzynarodowe? Bo najwięcej uczymy się poprzez doświadczanie świata- wyjazdy uczą współpracy w grupie ale i samodzielności, umożliwiają sprawdzenie umiejętności językowych w praktyce oraz kontakt z ludźmi wychowanymi w innej kulturze, co kształtuje tolerancję i większe zrozumienie różnorodności kulturowej, dając zarazem możliwość zaprezentowania polskiej kultury i tradycji. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, wracają z naszych mobilności zadowoleni i z większą pewnością siebie, co najlepiej motywuje nas do dalszej pracy.

 

                                                                                              Katarzyna Drapała- koordynator projektu