• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Stypendyści

Stypendia za rok szkolny 2021/2022

Najlepsi uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej w Sieniawie, po raz jedenasty zostali uhonorowani poprzez wręczenie Stypendiów im. Kazimierza Michalskiego za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2021/2022. Stypendia są przyznawane i fundowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Sieniawie. Sala widowiskowa Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią COVID-19, na uroczystej gali, […]

Stypendia za rok szkolny 2020/2021

„WIEDZA TO DROGOCENNY SKARB …” STYPENDIA IM. KAZIMIERZA MICHALSKIEGO ZA BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE LUB WYBITNE OSIĄGNIĘCIA   Po raz dziesiąty Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Sieniawie przyznało uczniom i absolwentom stypendia im. Kazimierza Michalskiego za bardzo dobre wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia. Ze względów pandemicznych, mając na uwadze zdrowie i życie uczniów oraz […]

STYPENDIA 2019

STYPENDIA IM.KAZIMIERZA MICHALSKIEGO ZA BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE LUB WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 29 listopada 2019 r. po raz ósmy, najzdolniejsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki otrzymali stypendia im. Kazimierza Michalskiego za bardzo dobre wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia. Pan Kazimierz Michalski był absolwentem sieniawskiej szkoły oraz fundatorem […]

STYPENDIA 2018

WIEDZA TO DROGOCENNY SKARB STYPENDIA ZA BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE IM.KAZIMIERZA MICHALSKIEGO Od siedmiu lat najzdolniejsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. T. Kościuszki otrzymują stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce im. Kazimierza Michalskiego.Pan Michalski byłabsolwentem naszej szkoły i zarazem fundatorem stypendiów. Uroczystość wręczenia odbyła się 30 listopada 2018 r. w Sali Widowiskowej […]

STYPENDIA 2017

Najzdolniejsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. T. Kościuszki corocznie otrzymują stypendia naukowe im. Kazimierza Michalskiego, absolwenta naszej szkoły i zarazem fundatora stypendiów. Tegoroczna uroczystość odbyła się 22 listopada w Sali Widowiskowej CKSiR ?Sokół? w Sieniawie w obecności uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczął wiersz Moja Piosnka Cypriana Kamila Norwida, wyrażający tęsknotę za Ojczyzną. […]

STYPENDIA 2015

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Sieniawie, 3 grudnia 2015 roku, czwarty raz przyznało stypendia dla najzdolniejszych uczniów, za wyniki w nauce osiągnięte w roku szkolnym 2014/2015. Warunkiem otrzymania stypendium, tak jak w poprzednich latach, była średnia ocen wynosząca minimum 5,00 oraz wykazanie się przynajmniej bardzo dobrym zachowaniem. Uroczystość wręczenia stypendiów tradycyjnie odbyła się w budynku […]

STYPENDIA 2014

Uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej w Sieniawie po raz trzeci otrzymali stypendia naukowe im. Kazimierza Michalskiego za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014. Potwierdzenia odebrali z rąk Pana Krzysztofa Kolasy – prezesa zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Sieniawie i jednocześnie wieloletniego dyrektora szkoły. Wręczenie stypendiów odbyło się 13 listopada 2014 r. w sali widowiskowej […]

STYPENDIA 2013

37 najzdolniejszych uczniów z sieniawskiej podstawówki otrzymało stypendia im. Kazimierza Michalskiego. Przyznawane od ubiegłego roku stypendia trafiają do najlepszych uczniów, którzy legitymują się wzorowym zachowaniem, wysoką średnią ocen, sukcesami, działalnością społeczną i koleżeńską postawą. W uroczystościach, które miały miejsce 22 listopada br. udział wzięli nauczyciele i rodzice, jak też liczne grono zaproszonych gości na czele […]