• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Power

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

By język obcy brzmiał znajomo…Szkoła Podstawowa w Sieniawie rozwija swoje umiejętności językowe i technologiczne

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz wymiana wiedzy i doświadczeń
z wykorzystaniem współpracy międzynarodowej to kluczowe elementy rozwoju europejskiej szkoły. Dlatego też w  lutym 2017 roku Szkoła Podstawowa w Sieniawie im. T. Kościuszki złożyła wniosek o dofinansowanie projektu, mającego na celu zwiększenie znajomości języka angielskiego wśród pracowników oraz efektywniejsze wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas zajęć lekcyjnych. Rzetelna współpraca 11 pracowników szkoły podczas wypełniania wniosku umożliwiła  pozyskaniedofinansowania, nasz projekt został  zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu ?Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej? . Programem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja Programu Erasmus+. 

Dzięki otrzymanym funduszom w kwocie  31 823  EURO tj. około 137 045 zł, mamy możliwość wdrożenia naszego autorskiego projektu, który rozpoczął się  z dniem 1 września 2017 r. i zostanie zakończony po 20 miesiącach – 30 kwietnia 2019 r.

W bieżącym roku szkolnym uczestnicy biorą udział w rocznym kursie języka angielskiego  na poziomie A1, zaś w lipcu będą kontynuować naukę podczas intensywnego dwutygodniowego kursu na poziomie A2. Jednym z głównych założeń projektu jest udział  2 nauczycieli języka angielskiego w dwutygodniowym kursie metodycznym w Wielkiej Brytanii z zakresu wykorzystywania TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna) oraz udział 9 nauczycieli
w dwutygodniowym kursie języka angielskiego w Wielkiej Brytanii na poziomie A2. Oba kursy odbędą się w szkole językowej ?Bell? w Cambridge, w sierpniu 2018r.

Najważniejszy etap realizacji projektu rozpocznie się po powrocie uczestników z zagranicznej mobilności, kiedy to będą oni mogli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami z uczniami oraz pozostałymi nauczycielami. Od września 2018r. do kwietnia 2019r,  zaplanowano szereg działań, zmierzających do poprawy jakości nauczania oraz do wzbogacenia lekcji o ciekawe materiały i metody pracy, m.in. szkolenia TIK dla wszystkich nauczycieli, nawiązywanie szerszej współpracy z krajami europejskimi za pośrednictwem platformy edukacyjnej eTwinning, konkursy recytatorskie czy pogłębianie wiedzy dotyczącej literatury angielskiej.

Realizacja wszystkich założeń projektu z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły oraz do większego jej otwarcia na możliwości, które daje Unia Europejska.

Do nowych zadań i  wyzwań edukacyjnych podchodzimy z entuzjazmem, będąc  świadomym tego, że nauczyciel nigdy nie przestaje się uczyć.

UCZESTNICY PROJEKTU:

  • Przedstawiciel kadry kierowniczej:

dyr. KRZYSZTOF KOLASA

  • Zespół nauczycieli języków obcych:

KATARZYNA DRAPAŁA (koordynator projektu)

BARBARA FRĄCZEK

  • Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej:

BOŻENA KAMIONKA

MAŁGORZATA MARCICHÓW

GENOWEFA WIKIERA

  • Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych:

KRYSTYNA PIECZONKA

MAŁGORZATA PISARCZYK

  • Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

WIESŁAWA AUGUSTYN-DAŹ

KATARZYNA BARTUŚ

  • Biblioteka szkolna

ROMUALD GÓRSKI