• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Informacja o wykorzystaniu 75 % środków

Informacja o wykorzystaniu 75 % środków przyznanych w ramach Laboratoriów Przyszłości

Krótki opis programu

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sieniawie w grudniu 2021 r. wykorzystała 75 % środków przyznanych w ramach programu Laboratoria przyszłości i zakupiła wyposażenie podstawowe i dodatkowe , tj. drukarkę 3 D z pracownią druku, gimbal do aparatu fotograficznego i kamery, statyw do aparatu i kamery, mikrofon kierunkowy, zestaw oświetleniowy, laptop do obsługi drukarki, tablet do obsługi robota, mikroport, modułowe pracownie przyrodnicze Moduł Powietrze, roboty Photon, LEGO® Education SPIKE™ Prime – zestaw podstawowy, ClassVR – wirtualne laboratorium przedmiotowe z 5 letnim dostępem do portalu lekcji wirtualnych.

Okulary ClassVR z 5-letnim dostępem do portalu lekcji wirtualnych to nowoczesne narzędzia do realizacji podstawy programowej z większości przedmiotów, pozwolą na nowatorskie podejście do nauczania, angażujące uczniów w kreatywne i ekscytujące nauczanie.

Interdyscyplinarna pracownia druku 3D od Skriware wraz z obudową dydaktyczno-metodologiczną przystosowana do pracy stacjonarnej, jak i do edukacji hybrydowej pomoże w szkole stworzyć Laboratorium Przyszłości. Zestaw zawiera gotowe scenariusze lekcji na: matematykę, fizykę, przyrodę, geografię, biologię, chemię, technikę, informatykę i nauczanie wczesnoszkolne – zgodne z podstawą programową,

Photon jest najbardziej zaawansowanym technologicznie robotem edukacyjnym dostępnym na rynku. Wyposażonego w 10 czujników robota można zaprogramować na tysiące sposobów – wykryje przeszkody, zareaguje na dźwięk, zmiany oświetlenia czy dotyk. Zawarte w zestawie scenariusze lekcji i przykłady zajęć pozwolą realizować program podstawy programowej dla przedmiotów „zajęcia komputerowe” oraz „informatyka” zgodnie z wymaganiami określonymi przez MEN.
Dzięki stale rozwijanej i aktualizowanej bazie scenariuszy (dostępnej online), robot może zostać wykorzystany również do nauki matematyki, geografii, fizyki czy nawet języków obcych.

Moduł Powietrze to zestaw edukacyjny wraz z systemem przechowywania oraz narzędziami wspomagającymi proces edukacyjny  zarówno na lekcjach przyrody, biologii, fizyki, chemii jak i geografii. To kompleksowa pomoc dydaktyczna, zawierająca sprzęt z wyposażenia laboratoryjnego do przeprowadzenia badań, ale także materiały i scenariusze niezbędne do uczenia praktycznego związanego z tematyką powietrza.

Zestaw LEGO® Education SPIKE™ Prime to narzędzie do nauki przedmiotów STEAM dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. Dzięki połączeniu kolorowych klocków LEGO®, prostego w użyciu sprzętu i oprogramowania oraz intuicyjnego języka kodowania opartego na Scratchu, uczniowie chętnie zaangażują się w ciekawe zajęcia edukacyjne i zdobędą nowe umiejętności poprzez udział w kreatywnej zabawie. To idealny zestaw startowy do nauki robotyki, który daje nieograniczone możliwości kreatywnego projektowania. Zadaniem dzieci nie jest samo budowanie robotów, lecz rozwiązanie przedstawionego problemu. Kierując się wskazówkami i zdobytą dotychczas wiedzą, dzieci muszą osiągnąć przedstawiony w zadaniu cel.

Cele edukacyjne osiągnięte dzięki lekcjom:
• rozwijanie logicznego i algorytmicznego myślenia
• rozwijanie myślenia komputacyjnego
• rozwijanie umiejętności współpracy
• rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia
• nauka kodowania i programowania
• budowanie kompetencji STEAM