• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Wydarzenia

P0WER- „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

P0WER- „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – nasi uczniowie gotowi do wyjazdu do szkół partnerskich w  Hiszpanii i Portugalii

W Szkole Podstawowej w Sieniawie zakończyły się właśnie zajęcia przygotowawcze dla uczniów klas ósmych, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie pt.  „Zagraj ze mną – gry planszowe łączą pokolenia i narodowości”. Ma on na celu rozwijanie umiejętności językowych i technologicznych, postaw pro-zdrowotnych oraz relacji społecznych i międzypokoleniowych.

Terminy 2-tygodniowych wyjazdów do szkół partnerskich to 23.04-07.05.2022 (Hiszpania– IE Mare de Deu del Portal w miasteczku Batea) i 27.05-10.06. 2022 (Portugalia–  Zespół Szkół the Agrupamento de Escolas de Barcelos). Do każdej ze szkół wyjeżdża 10 uczniów i 2 opiekunów, dofinansowanie z funduszy Power w kwocie 174, 836 PLN pokrywa wszystkie koszty wyjazdu-  transport, zakwaterowanie, wyżywienie i bardzo bogaty program kulturowy, obejmujący m.in. zwiedzanie Barcelony, Tarragony czy Lizbony.

Zajęcia przygotowawcze, w łącznej ilości 46 godzin, odbywały się od października 2021 do kwietnia 2022, zaś osoby prowadzące to Bartosz Łańcucki (przygotowanie językowe i kulturowe), Katarzyna Drapała (przygotowanie merytoryczne- eTwinning i  TIK) oraz  Małgorzata Goch (przygotowanie pedagogiczne). Podczas zajęć uczniowie ćwiczyli umiejętność porozumiewania się w j. angielskim, poznali tradycje i miasta w Hiszpanii i Portugalii oraz sposoby radzenia sobie ze stresem i adaptacją w nowym środowisku. Podczas zajęć merytorycznych pracowali przy międzynarodowym projekcie na platformie eTwinning, gdzie wspólnie z rówieśnikami z Hiszpanii i Portugalii realizowali w j. angielskim wirtualne działania projektowe z użyciem narzędzi TIK, które będą kontynuować osobiście w każdej ze szkół, ze szczególnym uwzględnieniem gier planszowych.  W galerii zdjęć prezentujemy jedno z działań projektu eTwinning- uczniowie tworzyli logo projektu, następnie głosowali na najciekawsze logo, które zostanie wydrukowane na 200 promocyjnych torbach projektowych. Gratulacje dla naszej uczennicy Jagody Stawarz (kl. 8a) oraz dla jej koleżanki z Hiszpanii (Anna Mercade), które zwyciężyły w głosowaniu.

Podczas zajęć z TIK uczniowie poznali takie narzędzia jak Genially, Canva, Mentimeter i  Answergarden, które wykorzystują do przygotowywania prezentacji o naszej szkole, o Sieniawie i o Polsce oraz do tworzenia ankiet online dla wszystkich uczestników projektu.

Drodzy uczestnicy – Wasze zaangażowanie podczas dodatkowych zajęć przygotowawczych z pewnością pomoże Wam osiągnąć  cele projektowe i pozwoli na efektywną pracę w międzynarodowych zespołach, czego będziecie mogli doświadczyć podczas pobytu w  szkołach partnerskich.  W maju i w czerwcu przygotujemy relacje z obu wyjazdów, wraz z opisem wszystkich zrealizowanych działań.

Serdecznie dziękujemy pani Monice Michalskiej, która pełni funkcję księgowej naszych projektów (zarówno Power jak i Erasmus+), dzięki czemu w sposób profesjonalny rozliczamy się ze wszystkich projektowych kosztów.

                                                                            Katarzyna Drapała – koordynator projektu