• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

 • Tel.: 16 622 71 21

 • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Pedagog szkolny

 

PRZYJDŹ Z KAŻDĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ NIE MOŻESZ SOBIE PORADZIĆ !

ROK SZKOL. 2022/23

W naszej szkole pracują:

Agnieszka Kamińska- pedagog szkolny

Małgorzata Goch- pedagog specjalny

 

Działalność Punktu Konsultacyjnego w roku szkolnym 2022/ 2023

 

Dyżur psychologa Pana Bogusława Dąbrowy, piątek w godz. 8.45- 12.45

30 września, 28 października, 25 listopada, 10 lutego, 3 marca, 31 marca, 28 kwietnia, 26 maja.

 W celu uniknięcia kolejki, prosimy o wcześniejszy kontakt z pedagogiem, by ustalić konkretną godzinę spotkania.

Pedagog specjalny- nauczyciel specjalista.

 

Realizuje następujące zadania:

 

1) zajęcia w ramach zadań związanych z:

a) prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży,

b) udzielaniem uczniom lub wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,

d) prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu

się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych,

2) zajęcia i działania w zakresie doradztwa zawodowego,

3) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,

4) zajęcia z wychowankami,

5) zajęcia oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze.

 

 NASI PEDAGODZY

 • wysłuchają Cię;
 • służą Ci pomocą i radą;
 • skierują do specjalisty, jeśli tego potrzebujesz;
 • wskażą adres instytucji, która udzieli Ci pomocy;
 • zorganizują pomoc, jeżeli wymaga tego Twoja sytuacja;

DROGI RODZICU!

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim,
 • masz pytania dotyczące jego funkcjonowania w szkole,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz problem i nie wiesz do kogo się z nim zwrócić,
 • szukasz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

 

Pedagodzy polecają:

https://dopalaczeinfo.pl/strony/niewinne-e-papierosy-,163

http://medpr.imp.lodz.pl/Badanie-skladu-plynow-do-e-papierosow-deklaracje-producenta-na-stan-rzeczywisty-w-wybranej-serii-wyrobow,61737,0,1.html

https://www.wprost.pl/zycie/10083561/wirtualne-slowa-rzeczywisty-bol-jak-cyberprzemoc-niszczy-zycie-dzieci.html

https://forumprzeciwdepresji.pl/depresja/kazdy-moze-miec-depresje/depresja-u-dzieci-i-mlodziezy