• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne w naszej szkole:

Działania innowacyjne to takie, które nie były dotąd podejmowane w danej placówce, a jednocześnie przyczyniają się do podniesienia jakości nauczania i wychowania.

Innowacje ze względu na treść można podzielić w skrócie :

Programowe – dotyczące zmian treści lub struktury programu kształcenia.

  • modyfikacja programy nauczania;
  • opracowanie autorskiego programu w oparciu o podstawę programową lub do zajęć, dla których nie ma podstawy programowej;

Organizacyjne – dotyczą organizacji życia szkoły.

  • nowe zajęcia w szkolnym planie nauczania dla danej klasy;
  • zajęcia w blokach przedmiotowych realizowane np. metodą projektów;
  • współpraca z uczelniami np. współprowadzenie zajęć przez specjalistów z uczelni;

Metodyczne – dotyczą doskonalenia metod nauczania – uczenia się i wychowania, technologii nauczania.

  • nowe metody pracy;
  • nowatorskie pomoce dydaktyczne;
  • nowe formy sprawdzania i oceniania uczniów;

Większość innowacji ma jednak charakter mieszany, czyli np. organizacyjno-metodyczny czy programowo-metodyczny.