• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Wydarzenia

NADANIE IMIENIA

21 maja 2008 r. w Szkole Podstawowej w Sieniawie miało miejsce doniosłe wydarzenie, jakim było nadanie szkole imienia Tadeusza Kościuszki.

O godz.9.00  społeczność szkolna oraz  zaproszeni goście zgromadzili  się w kościele na mszy św., podczas celebracji  której ksiądz  Proboszcz  Jan Grzywacz dokonał uroczystego poświęcenia sztandaru szkoły.

Bezpośrednio po  nabożeństwie  nastąpiła ceremonia poświęcenia nowego autobusu szkolnego, zakupionego i  przekazanego   szkole przez  Burmistrza Miasta i Gminy

w Sieniawie  pana Adama Wosia we współpracy z PFRON.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem następna część uroczystości odbyła się w kinie Sokół. Dyrektor, pan Krzysztof Kolasa powitał zebranych na uroczystości i  wygłosił przemówienie, w którym m.in. uzasadnił wybór Tadeusza Kościuszki na patrona szkoły. Kolejno głos zabierali przedstawiciele władz miasta i zaproszenie goście: Wicestarosta Powiatu Przeworskiego-  pan Marek Frączek, Burmistrz-pan Adam Woś, Przewodniczący Rady Miasta ? pan Stanisław Czyrny.

Po raz pierwszy w historii został odśpiewany  hymn szkoły,  a  uczniowie klas IV-VI zaprezentowali  barwne widowisko traktujące  o  życiu i   dokonaniach patrona. Program artystyczny wzbogacił występ chóru szkolnego. Oprawa muzyczna, ciekawa  scenografia i  choreografia  dodały splendoru  przedstawieniu, a młodzi  artyści dołożyli wszelkich starań, by   spektakl  dostarczył  publiczności  niezapomnianych doznań i wzruszeń. W roli Kościuszki  wystąpił Karol Żorniak, uczeń klasy Vc. Niezwykle ważnym momentem było wbicie pamiątkowych gwoździ przez zaproszonych gości i sponsorów na tablicy  pamiątkowej.

Po tej części programu  przy  dźwiękach orkiestry,  w asyście  pocztów sztandarowych,  nastąpił uroczysty przemarsz ulicami Sieniawy do budynku szkoły. Na miejscu włodarz miasta odsłonił wizerunek patrona na  obrazie  pędzla pana Bogusława Bartusia.  Honorowi  goście i darczyńcy zamieścili  pamiątkowe wpisy w kronice szkoły. Okolicznościowe przyjęcie, przygotowane z pietyzmem  przez Radę Rodziców , było ostatnim punktem imprezy.

Dzień 21 maja przejdzie niewątpliwie do historii szkoły- z myślą o nim przez trzy ostatnie lata podejmowane były liczne działania zmierzające do nadania imienia szkole.

W realizację przedsięwzięcia,  przygotowanego z wielkim rozmachem, zaangażowani byli przede wszystkim nauczyciele i uczniowie. Podziękowania  należą się również władzom miasta,  rodzicom i  hojnym sponsorom-  bez  których   pomocy  i życzliwego  wsparcia   zorganizowanie tak poważnej uroczystości byłoby niemożliwe.

Święto na długo utkwi wszystkim w pamięci, a  motto ?Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi?( T.Kościuszko) będzie stanowić sens  misji szkoły.

CZYNNOŚCI  I  DZIAŁANIA  ZMIERZAJĄCE DO NADANIA IMIENIA SZKOLE:

1. Powołanie zespołów zadaniowych, zlecenie  opracowania harmonogramu czynności związanych z nadaniem szkole imienia.

2. Projekt sztandaru szkoły, zaproszeń, okolicznościowych ?cegiełek?.

3. Zamówienie wykonania sztandaru, pamiątkowych ?gwoździ?.

4. Zbieranie funduszy na sztandar ? rozprowadzenie ?cegiełek?.

5. Przeprowadzenie cyklu lekcji na godzinach wychowawczych poświęconych T. Kościuszce.

6. Popularyzowanie szczegółów z życia patrona na gazetkach szkolnych w klasach i na korytarzu.

7. Zapoznanie z biografią patrona na lekcjach polskiego, historii, muzyki, plastyki,  godzin wychowawczych. Konkursy tematyczne. Konkurs międzyszkolny- nawiązanie kontaktu ze szkołami noszącymi imię Kościuszki.

8. Projekt wycieczki dla uczniów ?Śladami  Tadeusza Kościuszki?do Krakowa, Racławic i Miechowa, – zorganizowanie wycieczki.

9.Zorganizowanie konkursu na hymn szkoły.

10.Opracowanie hymnu szkoły.

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM UROCZYSTOŚCI – 21maja 2008r

1.Przygotowanie listy gości i zaproszeń.

2.Namalowanie portretu patrona.

3.Opracowanie scenariusza uroczystości, nabożeństwa w kościele.

4.Opracowanie scenariusza przedstawienia, przygotowanie części artystycznej:

– chór, oprawa muzyczna,

– dekoracja miejsca uroczystości,

– nagłośnienie,

– efekty specjalne.

5. Wytypowanie osób prowadzących część oficjalną uroczystości.

6. Przygotowanie poczęstunku dla gości.

7. Przygotowanie pocztu sztandarowego uczniów i rodziców, czuwanie nad sprawnym przebiegiem ceremoniału szkolnego.

Napisała: Krystyna Pieczonka