• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Wydarzenia

Europejskie doświadczenie w rękach kadry Szkoły Podstawowej w Sieniawie

Już od kilku lat nauczyciele Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. T. Kościuszki starają się o pozyskanie środków unijnych, przeznaczonych na rozwój edukacji oraz wymianę wiedzy
i doświadczeń z wykorzystaniem współpracy międzynarodowej.

W  2017r.  rozpoczął się pierwszy projekt tego typu, dofinansowany na kwotę 31, 823  euro.Dzięki tym funduszom udało się zrealizować szereg inicjatyw, m.in. udział 11 nauczycieli w 2-tygodniowych kursach językowych i metodycznych w szkole językowej Bell w Cambridge (Wielka Brytania), udział w kursach językowych w Polsce, zakup sprzętu multimedialnego, zajęcia dodatkowe i konkursy dla uczniów.

We wrześniu 2019r. rozpoczynamy pracę nad kolejnym projektem?Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej? , zatwierdzonym do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).Programem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja Programu Erasmus+. 

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji językowych i technologicznych kadry nauczycielskiej oraz rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów.

Dzięki otrzymanym funduszom(30,  591 euro),przez okres 16 miesięcy zamierzamy m.in. doposażyć szkołę w odpowiednią ilość nowoczesnych i różnorodnych tematycznie gier planszowych, przeprowadzić liczne konkursy przedmiotowe oraz zorganizować roczny kurs językowy w Polsce, a następnie kontynuować naukę na kursach językowych
i metodycznych w szkole językowej ETI ( Executive Training Institute )na Malcie.

Wśród najistotniejszych korzyści, jakie przynoszą placówce zagraniczne szkolenia nauczycieli, wymienić należy poprawę jakości nauczania, rozwój umiejętności językowych, poznanie nowych metod pracy i narzędzi edukacyjnych. Jest to także doskonała okazja to poznania kultury i tradycji gospodarzy oraz do promocji Polski i Sieniawy poza granicami naszej lokalnej społeczności.

Z coraz większą mobilizacją podchodzimy do realizacji kolejnych projektów, w przyszłości planujemy starać o się pozyskanie funduszy na wyjazdy studyjne do zagranicznych szkół (obserwacja zajęć lekcyjnych) oraz na programy wspierające ponadnarodową mobilność uczniów.

Pamiętamy o tym , że nauczyciel nigdy nie przestaje się uczyć!

Katarzyna Drapała