• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Wydarzenia

Akredytacja Erasmus+

Co to oznacza dla naszej szkoły?

Akredytacja Erasmus+ przyznawana jest na lata 2021-2027 i gwarantuje uproszczony dostęp do regularnego dofinansowania wyjazdów zagranicznych (mobilności), dlatego też instytucje posiadające Akredytację nie muszą brać udziału w corocznych konkursach wniosków.
Spośród prawie 400 szkół w sektorze EDUKACJA SZKOLNA, 159 otrzymało Akredytację, nasz wniosek zajął 6 pozycję na liście rankingowej. Lista z wynikami konkursu dostępna jest w pliku pdf poniżej:
Wyniki konkursu wniosków o Akredytację –Wyniki konkursu wniosków o akredytację- Mobilność uczniów i kadry w sektorze EDUKACJA SZKOLNA Mobilność uczniów i kadry w sektorze EDUKACJA SZKOLNA. Kluczowym elementem wniosku o Akredytację jest stworzenie Planu Erasmusa, czyli wysokiej jakości działań, których celem jest rozwój szkoły. We wniosku zaplanowaliśmy wyjazdy zagraniczne dla uczniów i nauczycieli na najbliższe 5 lat oraz wiele wydarzeń w szkole i w środowisku lokalnym, z uwzględnieniem różnych przedmiotów. Główne cele naszych działań to m.in. wzrost kompetencji językowych i cyfrowych uczniów oraz nauczycieli, podniesienie motywacji do nauki języków obcych, rozwijanie postaw pro-ekologicznych i wzrost świadomości kulturowej.
Możliwość udziału uczniów i kadry w programie Erasmus+ jest ogromnym wyróżnieniem dla naszej szkolnej społeczności, z pewnością wykorzystamy wiedzę i doświadczenie, zdobyte podczas realizacji 2 dotychczasowych międzynarodowych projektów (z funduszy programu
POWER). Z entuzjazmem oczekujemy na kontynuację międzynarodowych działań, o których rozpoczęciu będziemy Państwa na bieżąco informować w przyszłym roku szkolnym.

Katarzyna Drapała