• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Z ostatniej chwili

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO KLASY I B NA ROK SZKOLNY 2021-2022

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO KLASY I A NA ROK SZKOLNY 2021-2022

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 0 B NA ROK SZKOLNY 2021-2022

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 0 A NA ROK SZKOLNY 2021-2022


SZKOŁA PODSTAWOWA W SIENIAWIE ROZPOCZYNA REKRUTACJĘ DO PROJEKTU POWER.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 

Wyniki rekrutacji POWER- zał. nr 4

Regulamin rekrutacji uczniów POWER

Karta zgłoszenia ucznia-Zał. nr 1

Kryteria językowe -Zał. nr 3

Ogłoszenie w sprawie naboru uzupełniającego do klasy I-obrócony

Nabór uzupełniający dzieci do oddziału przedszkolnego

http://spsieniawa.eu/do-pobrania/-druki

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PSO- Edukacja wczesnoszkolna kl. 1-3

Kl. 1- wymagania edukacyjne

Kl. 2 -wymagania edukacyjne

Kl. 3- wymagania edukacyjne

JĘZYK ANGIELSKI KL. 1-3     Kl. 1      Kl. 2    Kl. 3
JĘZYK ANGIELSKI KL. 4-8 Kl. 4       Kl. 5        Kl. 6        Kl. 7       Kl. 8
JĘZYK NIEMIECKI – REGINA KRZEMIŃSKA

JĘZYK NIEMIECKI – ANNA HAŁOŃ

    kl. 4     kl. 5        kl. 6      kl. 7      kl. 8

Anna Hałoń

JĘZYK POLSKI

Kl.- IV    Kl. -V    Kl. -VI    Kl.-VII   Kl. VIII

HISTORIA

PSO KL.6a 6b        kl.4 a   kl.4b   kl.6c

PRZYRODA PSO przyroda kl. 4  
GEOGRAFIA PSO geografia kl.5-8
BIOLOGIA PSO kl. 5-8
CHEMIA PSO chemia
FIZYKA PSO  Fizyka
MATEMATYKA WSO-Matematyka
INFORMATYKA PSO-Kl. 1-3       PSO-KL_IV-VIII
RELIGIA PSO- religia
MUZYKA PSO -klasy 4, 5, 6, 7,      PSO klasa 4, 5, 6, 7
PLASTYKA
WYCHOWANIE FIZYCZNE PSO Kl. IV-VIII
TECHNIKA
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA zalacznik1.2

Dowozy Szkoła PDF-pobierz

DOWOZY
RANO
Lp. Miejscowość Godzina dowozu
Czerwona Wola 6.55
Leżachów 7.10
Paluchy 7.35
Pigany 7.40
Czerce 7.00
Dobra 7.35
Wylewa 7.20
Kapleńskie 7.30
Borki 7.35

ODWOZY
PO POŁUDNIU

Miejscowość
Leżachów 12.40, 13.40, 14.30
Czerwona Wola 14.30
Wylewa (trasa od Wylewy ) 12.55, 13.55, 14.55
Pigany 12.55, 13.55, 14.55
Paluchy 12.55, 13.55, 14.55
Borki 12.55, 13.55, 14.55
Kapleńskie 12.55, 13.55, 14.55
Czerce (trasa od Czerc) 12.40, 13.40, 14.30
Dobra 12.40, 13.40, 14.30

Lista uczniów klas 0-1-pobierz

Procedury postępowania w trakcie pracy z dziećmi w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 w Szkole Podstawowej w Sieniawie im. T.Kościuszki

 

Podręczniki rok szkolny 2020-POBIERZ

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020-21 POBIERZ

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGODO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIENIAWIE

KARTA-ZGŁOSZENIA-DZIECKA-DO-ODDZIAŁU-PRZEDSZKOLNEGO-PRZY-SZKOLE-PODSTAWOWEJ-W-SIENIAWIE-PDF

DEKLARACJA_O_KONTYNUACJI_WYCHOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO-POBIERZ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ-POBIERZ

OŚWIADCZENIE RODZICÓW O ZATRUDNIENIU-POBIERZ

Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sieniawie im. T.Kościuszki-POBIERZ

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły-POBIERZ

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020-POBIERZ

ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ POBIERZ

ZASADY NABORU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ-POBIERZ

Wpłat na Radę Rodziców prosimy dokonywać na numer konta Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki

28 9162 1010 2003 1506 0569 0001

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki przypomina o spoczywającym na rodzicach obowiązku dopełnienia formalności związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego dziecka.

Obowiązki rodziców dziecka uczącego się:

  • Zgodnie z art. 40 ust.1 i 2 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe ? dot. spełniania obowiązku szkolnego i nauki w szkołach za granicą, przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.