• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

AKTUALNOŚCI

ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO  – innowacja pedagogiczna – opis innowacji JĘZYK CHIŃSKI

KONKURS NA LOGO SZKOŁY

SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH, KURATORYJNYCH, TEMATYCZNYCH W ROKU SZKOL. 2021/2022

Miło nam poinformować o kolejnych sukcesach naszych uczniów
w konkursach przedmiotowych i tematycznych.
  Więcej informacji >>>

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

29 maja odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Występ został powtórzony 3 maja w kościele parafialnym w ramach gminnych obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja. Akademię przygotowały p.Ewa Pieniecka i p. Iwona Kołtowska.   Więcej informacji >>>

Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu dziękuje rodzicom i uczniom zaangażowanym w akcję pomocy dla ludności Ukrainy. >>>

Językowy Projekt Multimedialny

W marcu tego roku,  14 uczniów z klas IV-VIII wzięło udział w VIII edycji konkursu „Językowy Projekt Multimedialny”, organizowanego przez nauczycieli języków obcych.

Więcej informacji >>>

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?

Niepokój związany z wojną w Ukrainie, który odczuwamy w ostatnich dniach, udziela się również dzieciom. Dzieci przysłuchują się rozmowom dorosłych, przeglądają wiadomości w mediach i w internecie, a czasami nawet oglądają zdjęcia i filmy prosto z frontu. Naszym obowiązkiem, oprócz pomagania uchodźcom oraz dbania o siebie i bliskie nam osoby dorosłe, jest udzielenie wsparcia naszym dzieciom i młodzieży . Musimy tłumaczyć im obecną sytuację, nauczyć je rozróżniać prawdę od fałszu, rozmawiać z nimi, obserwować ich zachowanie i koić nerwy.

Film i więcej informacji>>>

NASZE DZIAŁANIA

O działalności szkoły można znaleźć informacje na wielu stronach takich jak: sukcesy uczniów, projekty szkolne, stypendia … Postanowiliśmy jednak zebrać najbardziej  ważne bieżce informacje  z zakresu ostatniego półrocza nauki szkolnej na stronie NASZE DZIAŁANIA. Wszystkie te stony razem mogą naszemu czytelnikowi pomóc poznać bardziej całościowy obraz naszej pracy.

 

Więcej informacji>>>

SUKCESY  NASZYCH  UCZNIÓW

Miło nam poinformować, że uczennica klasy 7a – Iga Tasior zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” ( uczennicę przygotowuje P. Ewa Pieniecka), a Paweł Kolczak z klasy 8a do etapu wojewódzkiego kuratoryjnego konkursu z matematyki ( ucznia przygotowuje P. Dorota Gancarz-Pich).

Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

CKSiR „Sokół” w Sieniawie zaprasza uczniów szkoły podstawowej do aktywnego spędzenia ferii zimowych

Więcej informacji>>>

 

Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole

W naszej szkole w lutym będziemy realizować różne przedsięwzięcia związane z Dniem Bezpiecznego Internetu. Naszym celem są działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O  DBI->>>

30. Finał WOŚP

W trakcie 30. Finału WOŚP na terenie MiG Sieniawa kwestowali uczniowie SP w Sieniawie oraz SP w Rudce. Dodatkowo stacjonarne puszki naszego sztabu znajdowały się w sklepach: „Groszek”, „Delikatesy Centrum” oraz „Lewiatan” na terenie naszej gminy oraz w supermarkecie „Groszek” w Tryńczy.

WIĘCEJ INFORMACJI>>>

 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sieniawie w rządowym programie Laboratoria przyszłości

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sieniawie przystąpiła do rządowego programu „Laboratoria przyszłości”-inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach programu nasza szkoła  otrzymała dofinansowanie w kwocie 122 700,00 zł bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

WIĘCEJ INFORMACJI >>>


„WIEDZA TO DROGOCENNY SKARB …”

STYPENDIA IM. KAZIMIERZA MICHALSKIEGO ZA BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE LUB WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

 Po raz dziesiąty Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Sieniawie przyznało uczniom i absolwentom stypendia im. Kazimierza Michalskiego za bardzo dobre wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia.

WIĘCEJ INFORMACJI >>>


 

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W dniach 22,23,24 listopada 2021 r. / wtorek, środa, czwartek/ w naszej szkole odbędą się próbne egzaminy  dla uczniów klas 8.

We wtorek, 22 listopada/wtorek/, uczniowie sprawdzą swoją wiedzę z języka polskiego, w środę (23 listopada) z matematyki, a w czwartek ( 24 listopada) z języka angielskiego.

W każdym dniu próbny egzamin  rozpocznie  się o godz. 9.00 i trwać będzie odpowiednio:

  • 120 minut z  języka  polskiego
  • 100 minut z matematyki
  • 90 minut z języka angielskiego .

Uczniowie zostaną losowo przydzieleni do klas, w których będą pisać swój próbny egzamin. Po egzaminie lekcje odbywać się będą bez zmian.

Wszystkim uczniom życzymy połamania piór i wysokich wyników.

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO KLASY I B NA ROK SZKOLNY 2021-2022

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO KLASY I A NA ROK SZKOLNY 2021-2022

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 0 B NA ROK SZKOLNY 2021-2022

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 0 A NA ROK SZKOLNY 2021-2022


 

Ogłoszenie w sprawie naboru uzupełniającego do klasy I-obrócony

Nabór uzupełniający dzieci do oddziału przedszkolnego

http://spsieniawa.eu/do-pobrania/-druki

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PSO- Edukacja wczesnoszkolna kl. 1-3

Kl. 1- wymagania edukacyjne

Kl. 2 -wymagania edukacyjne

Kl. 3- wymagania edukacyjne

JĘZYK ANGIELSKI KL. 1-3     Kl. 1      Kl. 2    Kl. 3
JĘZYK ANGIELSKI KL. 4-8 Kl. 4       Kl. 5        Kl. 6        Kl. 7       Kl. 8
JĘZYK NIEMIECKI – REGINA KRZEMIŃSKA

JĘZYK NIEMIECKI – ANNA HAŁOŃ

    kl. 4     kl. 5        kl. 6      kl. 7      kl. 8

Anna Hałoń

JĘZYK POLSKI

Kl.- IV    Kl. -V    Kl. -VI    Kl.-VII   Kl. VIII

HISTORIA

PSO KL.6a 6b        kl.4 a   kl.4b   kl.6c

PRZYRODA PSO przyroda kl. 4  
GEOGRAFIA PSO geografia kl.5-8
BIOLOGIA PSO kl. 5-8
CHEMIA PSO chemia
FIZYKA PSO  Fizyka
MATEMATYKA WSO-Matematyka
INFORMATYKA PSO-Kl. 1-3       PSO-KL_IV-VIII
RELIGIA PSO- religia
MUZYKA PSO -klasy 4, 5, 6, 7,      PSO klasa 4, 5, 6, 7
PLASTYKA
WYCHOWANIE FIZYCZNE PSO Kl. IV-VIII
TECHNIKA
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA zalacznik1.2

Dowozy Szkoła PDF-pobierz

DOWOZY
RANO
Lp. Miejscowość Godzina dowozu
Czerwona Wola 6.55
Leżachów 7.10
Paluchy 7.35
Pigany 7.40
Czerce 7.00
Dobra 7.35
Wylewa 7.20
Kapleńskie 7.30
Borki 7.35

ODWOZY
PO POŁUDNIU

Miejscowość
Leżachów 12.40, 13.40, 14.30
Czerwona Wola 14.30
Wylewa (trasa od Wylewy ) 12.55, 13.55, 14.55
Pigany 12.55, 13.55, 14.55
Paluchy 12.55, 13.55, 14.55
Borki 12.55, 13.55, 14.55
Kapleńskie 12.55, 13.55, 14.55
Czerce (trasa od Czerc) 12.40, 13.40, 14.30
Dobra 12.40, 13.40, 14.30

Lista uczniów klas 0-1-pobierz

Procedury postępowania w trakcie pracy z dziećmi w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 w Szkole Podstawowej w Sieniawie im. T.Kościuszki

 

Podręczniki rok szkolny 2020-POBIERZ

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020-21 POBIERZ

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGODO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIENIAWIE

KARTA-ZGŁOSZENIA-DZIECKA-DO-ODDZIAŁU-PRZEDSZKOLNEGO-PRZY-SZKOLE-PODSTAWOWEJ-W-SIENIAWIE-PDF

DEKLARACJA_O_KONTYNUACJI_WYCHOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO-POBIERZ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ-POBIERZ

OŚWIADCZENIE RODZICÓW O ZATRUDNIENIU-POBIERZ

Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sieniawie im. T.Kościuszki-POBIERZ

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły-POBIERZ

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020-POBIERZ

ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ POBIERZ

ZASADY NABORU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ-POBIERZ

Wpłat na Radę Rodziców prosimy dokonywać na numer konta Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki

28 9162 1010 2003 1506 0569 0001

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki przypomina o spoczywającym na rodzicach obowiązku dopełnienia formalności związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego dziecka.

Obowiązki rodziców dziecka uczącego się:

  • Zgodnie z art. 40 ust.1 i 2 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe ? dot. spełniania obowiązku szkolnego i nauki w szkołach za granicą, przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.