• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Z ostatniej chwili

 

„Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić żadnymi pieniędzmi, tylko
radością, pamięcią i słowem : DZIĘKUJĘ!”

 

Te słowa pełne wdzięczności Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki, Grono Pedagogiczne kieruje do 

Rodziców

W podziękowaniu za wielki dar serca, pomoc i zaangażowanie w życie szkoły.

Dzięki ofiarności ludzi, czyniących dla naszej placówki nieskończenie wiele dobrego, skromnych, pomagających nam bez wielkich słów i rozgłosu, pięknieje nie tylko otoczenie, ale także nasze życie.

Drodzy Rodzice!

Jesteście wizytówką naszej szkoły. Pomagacie nam dostrzegać jej potrzeby, które są równie istotne, ponieważ wpływa na to co dla nas wszystkich jest najważniejsze czyli dobro dzieci. Każda Wasza ofiarność, bezinteresowne upieczenie ciasta, pomoc przy uroczystościach jest wielkim wsparciem. Głęboko wierzymy, że współpraca między szkołą, a Rodzicami w dalszym ciągu będzie opierać się na wzajemnej życzliwości, pomocy i zrozumieniu.

Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne

 

 

Drodzy Uczniowie, Rodzice!
1. W związku z obecną sytuacją nie będzie uroczystego zakończenia roku szkolnego.
Uczniowie otrzymają świadectwa ukończenia danej klasy podczas rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Świadectwa będzie można również odebrać osobiście w piątek 26 czerwca według harmonogramu:
Dyżury przy rozdawaniu świadectw

8.00-9.45  

IV B Katarzyna Drapała -sala 23

VI A Anna Hałoń -sala 24

V B Małgorzata Świąder -sala  J

10.00-11.45  

VII A Krystyna Pieczonka -sala 21

VII B Małgorzata Grycko -sala 26

V A Barbara Frączek -sala P

VI C Robert Siry -sala 22

12.00-13.45

IV A Wiesława Augustyn- Daź -sala 22

V C Regina Krzemińska -sala  25

VI B Joanna Mazur -sala H

2.Uczniów klas VIII zapraszamy po odbiór świadectw do sali widowiskowej CKSiR
„Sokół” na godzinę 9:00. Udział w uroczystości zakończenia nie jest obowiązkowy! Dowóz i odwóz uczniów dojeżdżających pozostaje w gestii rodziców, w przypadku problemu prosimy zgłosić to wcześniej do sekretariatu.
3.Rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sieniawie informujemy,
że zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą organizowane od 25 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. w godzinach 7:30 – 12:00.

 

 

Komunikaty Dyrektora Dokumenty regulujące pracę szkoły w czasie pandemii
KONSULTACJE NAUCZYCIELI Z UCZNIAMI

ZALECENIA DLA UCZNIÓW W CZASIE KONSULTACJI

Zgoda rodzica na zajęcia w szkole od dnia 25 maja 2020 (1)

PROCEDURY COVID- 19 Klasy I -III – Szkoła Podstawowa w Sieniawie (1)
Wyniki naboru do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020-21 Organizacja konsultacji podczas pandemii wirusa SARS-CoV2(COVID-19).
Lista kandydatów przyjętych do świetlicy na rok szkolny 2020-2021 Organizacja zajęć rewalidacyjnych podczas pandemii wirusa SARS-CoV2(COVID-19).
lista kandydatów przyjętych do kl. I Oświadczenie rodzica klasy 0-III
Uwaga! Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej! Instrukcja higienicznej dezynfekcji rąk
Procedura postępowania w trakcie pracy z dziećmi w okresie pandemii

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa z dnia 14 Stycznia 2020 Nr 0050.3.2020 rekrutacja-POBIERZ

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020-21 POBIERZ

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGODO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIENIAWIE

KARTA-ZGŁOSZENIA-DZIECKA-DO-ODDZIAŁU-PRZEDSZKOLNEGO-PRZY-SZKOLE-PODSTAWOWEJ-W-SIENIAWIE-PDF

DEKLARACJA_O_KONTYNUACJI_WYCHOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO-POBIERZ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ-POBIERZ

OŚWIADCZENIE RODZICÓW O ZATRUDNIENIU-POBIERZ

Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sieniawie im. T.Kościuszki-POBIERZ

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły-POBIERZ

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020-POBIERZ

ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ POBIERZ

ZASADY NABORU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ-POBIERZ

Wpłat na Radę Rodziców prosimy dokonywać na numer konta Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki

28 9162 1010 2003 1506 0569 0001

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki przypomina o spoczywającym na rodzicach obowiązku dopełnienia formalności związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego dziecka.

Obowiązki rodziców dziecka uczącego się:

  • Zgodnie z art. 40 ust.1 i 2 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe ? dot. spełniania obowiązku szkolnego i nauki w szkołach za granicą, przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Harmonogram konsultacji nauczycieli z rodzicami

Nazwisko i imię nauczyciela Dzień i godzina
Gancarz-Pich Dorota Czwartek 13:00-13:30
Dąbrowski Tomasz Poniedziałek 8:55-10:35
Drapała Katarzyna Wtorek 11:45-12:30
Grycko Małgorzata Wtorek 14:25
 Hałoń Anna Poniedziałek 8:00-8:45
 Jazienicka Alicja Czwartek 11:45:12:30
Kamionka Bożena Czwartek 8:55-9:40
 Buniowski Leszek Piątek 10:00-10:30
 Kolasa Krzysztof Czwartek 8:55-9:40
 Kołtowska Iwona Czwartek 9:00-9:45
Krzemińska Regina Poniedziałek 9:40-10:35
Majcher Dariusz Środa 9:00-10:00
Majcher Elżbieta Poniedziałek 10:45-11:30
Majcher Piotr Środa 12:45-13:30
Ks. Majchrowski Łukasz Wtorek 11:45-12:30
Marcichów Małgorzata Środa 9:50-10:35
 Mazur Joanna Czwartek 9:50-10:35
 Michalski Jacek Czwartek 11:30-12:00
Augustyn-Daź Wiesława Wtorek 12:45-13:30
Mikulska Katarzyna Poniedziałek 8:55-9:40
Nowak Zofia Środa 8:55-9:40
Pieczonka Krystyna Poniedziałek 14:25-15:00
Pieniecki Krzysztof Środa 12:00-12:20
Pisarczyk Małgorzata Wtorek 12:45-13:30
 Rechul Wiesława Środa 10:50-11:20
 Siry Robert Czwartek 12:30-13:30
 Siutyła Joanna Czwartek 10:35-11:15
Ks. Baran Mirosław Środa 8:55-9:40
Sołowiej Monika Poniedziałek 13:30-15:00 (Maryjki)
 Sternik Małgorzata Środa 11:45-12:15
 Świąder Małgorzata Czwartek 10:45- 11:30
 Wikiera Genowefa Poniedziałek 8:10-8:40
Barszczak Renata Poniedziałek 8:00-8:45
Bartuś Bogusław Piątek 8:55-9:40
 Bartuś Katarzyna Środa 9:50-10:35
 Bednarz Agnieszka Środa 8:55-10:35

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Sieniawie

l.p. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Klasy Dzień i godzina
1 Dorota Gancarz-Pich Dydaktyczno-wyrównawcze 8B Wt. 13:30-15:10
(co drugi tydzień)
2 Dorota Gancarz-Pich Kółko matematyczne 8B Wt. 13:30-15:10
(co drugi tydzień)
3 Wiesława Augustyn-Daź Dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające 8B Wt. 13:30-15:15
4 Wiesława Augustyn-Daź Dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające 7A i 7B Śr. 13:30-15:15
5 Joanna Mazur Dydaktyczno-wyrównawcze
(co drugi tydzień)
6B
7A
5A
8A
Pon. 13:40-14:25
Pon.14:30-15:15
Śr. 13:40-14:25
Śr. 14:30-15:15
6 Joanna Mazur Kółko matematyczne
(co drugi tydzień)
6B
7A
5A
8A
Pon. 13:40-14:25
Pon.14:30-15:15
Śr. 13:40-14:25
Śr. 14:30-15:15
7 Małgorzata Marcichów Zespół dydaktyczno-wyrównawczy  1A Śr. 11:45-12:30
8 Bożena Kamionka Zespół dydaktyczno-wyrównawczy 2B Pt. 12:45-12:30
9 Małgorzata Grycko Dydaktyczno-wyrównawcze
(co drugi tydzień)
7 B
6 A
5 C
Czw. 13:30-15:10
10 Małgorzata Grycko Kółko matematyczne
(co drugi tydzień)
7 B
6 A
5 C
Czw. 13:30-15:10
11 Agnieszka Kamińska Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 5 A
7 B
3
Śr. 12:45-13:30
Czw. 12:45-13:30
Pt. 11:45-12:30
12 Katarzyna Bartuś Dydaktyczno-wyrównawcze
i rozwijające
5 A 5 B 5 C

5 A 5 B  5 C

Pt. 13:40-14:25

Czw. 13:40-14:25

13 Elżbieta Majcher Dydaktyczno-wyrównawcze 3 A Pon. 11:45-12:30
14 Tomasz Dąbrowski Dydaktyczno-wyrównawcze 3 B Wt. 11:45-12:30
15 Dariusz Majcher Piłka nożna chłopcy
Piłka nożna chłopcy
zaj. korekcyjno-kompensacyjne
7-8
6
7-8
15:30- 17:00
Pon. 13:30-15:00
Pt. 15:30-16:15
17 Jacek Michalski

Leszek Buniowski

SKS

P. siatkowa

2-3

5-8

Wt. 12:30-13:30
Pt. 11:30-12:30
Pn. 13:30-14:30
18 Regina Krzemińska Dydaktyczno-rozwijające

Dydaktyczno-wyrównawcze

6A
7A6 C
7A
Pon. 13:40-14:25
Pt: 13:40-14:25Wt.: 13:40-14:25
Czw.: 13:40-14:25
19 Katarzyna Drapała Zaj. Rozwijające

Zaj. Dydaktyczno-Wyrównawcze

6A

8 A i 8 B
4A i 4B

Pt. 12:45-13:30

Pt. 13:35-14:20
Czw. 13:45-14:20

20 Agnieszka Bednarz Zaj. dyd. Wyr. 1 C
21 Zofia Nowak Zaj. dyd. -wyr. 1 B Czw. 11:45-12:30
22 Robert Siry Dodatkowe zaj. z w-f 5 Pn. 13:30-15:00
23 Małgorzata Sternik Zaj. dyd. wyr. i rozwijające wiedzę 8A
8B
Pn. 14:25-15:10
Śr. 14:25-15:10
24 Krzysztof Pieniecki Projekt (3 gr.) Pn. 15:10-15:55
Wt. 15:10-15:55
Sr. 15:10-15:55

Kalendarz imprez i ważniejszych wydarzeń w szkole w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Data lub miesiąc Uroczystość- wydarzenie Forma realizacji odpowiedzialni
1. 2 września Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 Akademia K.Pieczonka,  J.Mazur,

E.Majcher,  B. Bartuś,  P. Majcher

2. Wrzesień Wybory do SU oraz wybór opiekunów samorządu Wybory

Opieka nad SU, gazetki tematyczne

J. Mazur, W. Augustyn-Daź
3. 9 września ,,Narodowe czytanie?

w Sokole

Recytacja,czytanie J.Majcher, M. Pisarczyk, E. Majcher
4. Wrzesień Akcja ,,Sprzątanie Świata? Porządkowanie otoczenia szkoły SU
A. Bednarz, W. Augustyn, J. Mazur
5. Wrzesień Dzień Chłopaka Imprezy klasowe Wychowawcy klas 0-VIII
6. Październik Święto KEN Akademia M.Pisarczyk, K.Bartuś, K.Kolasa,
I. Kołtowska
7. Październik Ślubowanie uczniów klas I Akademia A.Bednarz, M.Marcichów, Z.Nowak
8. Październik Szkolny konkurs plastyczny kl.0-III

,,Jesienna kompozycja??

Konkurs plastyczny Wychowawcy klas 0-III
9. Październik Akcja,,Zapomniane groby? Porządkowanie grobów Wychowawcy klas II-VIII
10. Listopad Święto Odzyskania Niepodległości Akademia Klasy II – B.Kamionka, J.Siutyła , E. Pieniecka
11. Listopad Andrzejki Imprezy klasowe Wychowawcy klas 0-VIII
12. Grudzień Kiermasz bożonarodzeniowy kiermasz R. Krzemińska, A. Jazienicka
13. Grudzień Mikołajki Imprezy klasowe Wychowawcy klas 0-VIII
14. Grudzień Jasełka Przedstawienie s. Monika Sołowiej, M.Świąder
15. Grudzień Najpiękniejsza kartka świąteczna Konkurs plastyczny B.Bartuśkl.IV-VII,  wych.kl. 0-III
16. Styczeń Dzień Babci i Dziadka Uroczystości klas 0-III
17. Luty Akcja ,,Wyślij pączka dla Afryki? Kiermasz słodkości W. Augustyn-Daź, A. Kamińska,
M. Goch
18. Luty Akcja ,,Bezpieczny Internet? Forma dowolna P.Majcher, K. Pieniecki
19. Luty Walentynki Impreza szkolna M.Grycko, M.Sternik kl. 0-VIII + SU
20. Luty Zabawa choinkowa Imprezy klasowe Wychowawcy klas 0-VIII
21. Marzec Dzień Kobiet Imprezy klasowe W.Rechul, G.Wikiera
22. Marzec Rekolekcje szkolne rekolekcje Katecheci
23. Kwiecień Konkurs matematyczny ,,Kangur? Konkurs matematyczny D. Gancarz-Pich, M. Grycko
24. Kwiecień Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Konkurs ortograficzny
III Etapy
K.Pieczonka, A.Jazienicka, M.Pisarczyk,

J.Majcher

25. Maj 100lecie ur.Jana Pawła II Występy uczniów Ks. Ł. Majchrowski
26. Maj Rocznica Konstytucji 3Maja Akademia A.Jazienicka, K.Mikulska
27 Maj Święto Patrona
(Piknik rodzinny)
Występy uczniów
+ gry planszowe
K. Drapała, gr. Projektowa ,,Power?
28. Maj Dzień Matki Uroczystości klas 0-III B.Kamionka, E.Majcher, A.Bednarz, Z.Nowak, M. Marcichów, T. Dąbrowski, J. Siutyła
29. Czerwiec Spartakiada Konkursy, zabawy Wychowawcy klas 0-VIII,

nauczyciele w-f

30. Czerwiec Gminny Konkurs Piosenki Polskiej Konkurs muzyczny

dla młodszych i starszych

I. Kołtowska
E. Majcher
31. Czerwiec Zakończenie roku szkolnego Akademia M.Pisarczyk, K.Bartuś, K.Kolasa
 

Inne propozycje:

 

32. Rozdanie stypendium Akademia K.Pieczonka,  J.Mazur,

E.Majcher,  B.Bartuś,  P.Majcher

33. Styczeń Akcja WOŚP wolontariat R. Barszczak
34. Ogólnopolski Konkurs BRD,,Bezpieczeństwo w ruchu drogowym? Konkurs ?etap szkolny,gminny B.Bartuś
35. Konkurs ,,Baltie? konkurs K. Pieniecki
36. Luty-marzec Akcja ,,ubrania do oddania? Zbiórka R. Krzemińska, J. Wańczyk
37. maj Gminny konkurs ekologiczny Testy
Akcja Ekologiczna
M. Sternik
38. wrzesień Konkurs j. angielskiego
,,Mistrz Literowania?
Konkurs dla klas 4-6 K. Drapała
K. Mikulska
39. luty Językowy Projekt Multimedialny Konkurs dla klas 4-8 K. Drapała, K. Mikulska, R. Krzemińska
40. kwiecień Gminny Konkurs z j. angielskiego Konkurs dla 7-8 K. Drapała, K. Mikulska
41. Grudzień Wystawa kalendarzy adwentowych wystawa R. Krzemińska, A. Hałoń
42. luty Konkurs Gminny ,,Znam kraje niemieckojęzyczne? Kl. 7-8 R. Krzemińska
43. czerwiec Konkurs szkolny ,,jesteś słownikiem języka niemieckiego? konkurs R. Krzemińska, A. Hałoń
44. Czerwiec Konkurs ,,Mój słownik języka niemieckiego? konkurs R. Krzemińska, A. Hałoń
45. Luty Konkurs piosenki niemiecko i anglojęzycznej konkurs R. Krzemińska, M. Świąder
46. Październik Kuratoryjny konkurs z matematyki konkurs M. Grycko, D. Gancarz-Pich, J. Mazur, W. Augustyn-Daź
47. Marzec Kangur Matematyczny Konkurs matematyczny M. Grycko, D. Gancarz-Pich, J. Mazur, W. Augustyn-Daź
48. Maj Mistrz Matematyki (powiatowy) Konkurs matematyczny M. Grycko, D. Gancarz-Pich, J. Mazur, W. Augustyn-Daź
49. Maj-czerwiec Gminny Konkurs Matematyczny konkurs M. Grycko, D. Gancarz-Pich, J. Mazur, W. Augustyn-Daź
50. Październik Wojewódzki Konkurs z j. polskiego (kuratoryjny) Kl. VI-VIII K. Pieczonka, A.Jazienicka, M. Pisarczyk
51. Październik Kuratoryjny Konkurs z j. angielskiego Kl. VII-VIII K. Drapała, K. Mikulska
52. Kwiecień Powiatowy konkurs z j. angielskiego ( Przeworsk) Kl. VII-VIII K. Drapała, K. Mikulska
53. Marzec Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny konkurs K. Pieczonka, A.Jazienicka, M. Pisarczyk

Lista programów nauczania realizowanych w Szkole Podstawowej w Sieniawie

L. p. Nazwa programu nauczania;
Numer dopuszczenia
Przedmiot Nauczyciel
1.

 

 

Program nauczania biologii
,,Puls życia? N. Era kl. V 844/1/2018
biologia M. Sternik
2.

 

 

kl. VI 844/2/2018
kl. VII 884/4/2017
biologia
biologia
M. Sternik
3.

 

 

Kl. VIII 844/3/2018 biologia M. Sternik
4.

 

Program nauczania z chemii
kl. VII 785/1/2017
chemia M. Sternik
5.

 

Program nauczania z chemii
Chemia Nowej Ery
kl. VIII 785/2/2018
chemia M. Sternik
6.

 

Program nauczania j. angielskiego dla

II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, kl. IV-VIII)

j. angielski K. Drapała
K. Mikulska
M. Świąder
7.

 

Kl. IV 831/1/2017
kl. V 831/2/2018
j. angielski K. Drapała
K. Mikulska
M. Świąder
8.

 

Kl. VI 831/3/2019
kl. VII 848/1/2017Kl. VIII 848/2/2018
j. angielski K. Drapała
K. Mikulska
9.

 

Program nauczania j. angielskiego w przedszkolu dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych j. angielski K. Drapała
M. Świąder
10.

 

Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej j. angielski M. Świąder
11.

 

Kl. I  786/1/2017

Kl. II 786/2/2017

Kl. III 786/3/2018

j. angielski M. Świąder
12.

 

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w SP   846/2017 Edukacja dla bezpieczeństwa A. Hałoń
 

13.

 

Program nauczania j. niemieckiego w SP

Kl. V   809/1/2017

j. niemiecki A. Hałoń
R. Krzemińska
14.

 

Program nauczania j. niemieckiego w kl. IV-VIII (S. Rapacka, K.Wójcik, klasa IV) j. niemiecki R. Krzemińska
15.

 

Program nauczania j. niemieckiego dla klas VII-VIII A. Jaroszewskiej

814/1/2017

j. niemiecki R. Krzemińska
16.

 

K. Horodecki, A. Ludwikowski

Fizyka z plusem. Program nauczania fizyki dla drugiego etapu edukacyjnego ? 14 lutego2017r.

Fizyka W. Augustyn-Daź
 

17.

Matematyka z plusem

Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego ? 14 lutego 2017r. M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

Matematyka W. Augustyn-Daź
M. Grycko
J. Mazur
D. Gancarz-Pich
18.

 

Program Nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej,
kl. IV-VIKl. IV  806/1/2017
informatyka K. Pieniecki
P. Majcher
19.

 

Kl. V 806/2/2018

Kl. VI 806/3/2019

Kl. VII 806/4/2017
kl. VIII 806/5/2018

informatyka K. Pieniecki
P. Majcher
20.

 

Program nauczania ,,Między nami? GWO j. polski j. polski K. Pieczonka
A. Jazienicka
M. Pisarczyk
J. Majcher
21.

 

Nr dopuszczenia:
Kl. IV   867/1/2017
j. polski K. Pieczonka
A. Jazienicka
22.

 

Kl. V   867/1/2017 j. polski M. Pisarczyk, J. Majcher, A. Jazienicka, M. Pisarczyk
23.

 

Kl. VI   867/3/2019 j. polski K. Pieczonka
24.

 

Kl. VII   867/4/2017 j. polski K. Pieczonka, A. Jazienicka
25. Kl. VIII  867/5/2018 j. polski M. Pisarczyk
26. Program nauczania

AZ ? 1 ? 01/10

Religia s. Monika Sołowiej
ks. Mirosław Baran
27. Elementarz odkrywców Informatyka wyd. Nowa Era Kl. I-III, zeszyt ćw. z CD. Michał Kęska Informatyka kl. I-III P Majcher
K. Pieniecki
28. Program nauczania przyrody w kl. IV szkoły podstawowej – ,,Tajemnice przyrody? J. Golonko   863/2017 przyroda K. Bartuś
29. Program nauczania geografii w szkole podstawowej. Planeta Nowa ? E. M. Tuz, B. Dziedzic

Kl. V ? 906/1/2018
kl. VI- 906/2/2019
Kl. VII- 906/3/2017
kl. VIII- 906/4/2018

geografia K. Bartuś
30. Wczoraj i dziś. Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej ? T. Maćkowski
kl. IV- 877/1/2017
kl. V- 877/2/2018
Historia K. Kolasa
K. Bartuś
31. kl. VI- 877/3/2019
kl. VII- 877/4/2017
kl. VIII- 877/5/2018
Historia K. Kolasa
32. Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej ? B. Furman  874/2017 WOS K. Kolasa
33. Program nauczania techniki kl. V
295/2/219
Technika kl. V B. Bartuś
34. Program nauczania techniki w klasie VI  295/3/2019 Technika J. Mazur
B. Bartuś
35. Program nauczania techniki w klasie IV
295/1/2017
technika J. Mazur
B. Bartuś
36. Wychowanie do życia w rodzinie. Wędrując ku dorosłości   705/2014 filmy edukacyjne, podręcznik
920/1/2017 kl. IV
920/4/2017 kl. V
920/2/2018 kl. VI
920/4/2017 kl. VIII
920/5/2019 kl. VIII
W.D.Ż R. Barszczak
37. Program nauczania dla I etapu kształcenia ,,Elementarz odkrywców? Nowa Era  B. Stępień E. Hryszkiewicz,
J. Winiecka -Nowak
kl. I  790/1/2017
790/2/2017
kl. II 790/3/2018
790/4/2018
kl. III 790/5/2019
790/6/2019
 Edukacja wczesnoszkolna M. Marcichów
E. Majcher
T. Dąbrowski
38. Program nauczania
903/1/2018 kl. IV
203/2/2018 k. V
203/3/2018 kl. VI
203/4/2018 kl. VII
Plastyka
,, Do dzieła?
B. Bartuś
39. Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej Szkoły Podstawowej L. Buniowski
J. Michalski
D. Majcher
R. Siry
40. Autorski program nauki pływania w Szkole Podstawowej w Sieniawie
(wych. fiz)

STRONY INTERNETOWE Z MATERIAŁAMI DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zapraszamy do zapoznania się z krótkimi instrukcjami, dotyczącymi korzystania z bezpłatnych stron, wspomagających naukę j. angielskiego:

Oxford ? kl. 1,2 (gry językowe dla klasy 1 i 2)

Oxford ? kl. 3    (gry językowe dla klasy 3)

Macmillan ? kl. 4,5.7,8  (nagrania do podręcznika i zeszytu ćwiczeń dla klasy 4,5,7 i 8)

BBC ? Learning English  ( strona internetowa dla uczniów klas starszych)

Zachęcamy wszystkich uczniów do wybrania tych materiałów, które odpowiadają ich zainteresowaniom i potrzebom.

[/vc_column_text]

Dobre nastawienie to połowa sukcesu

Siedmiolatek szczególnie wymaga specjalnego traktowania. Niedawny absolwent przedszkola tak naprawdę nie wie, co go czeka, więc rodzice mają decydujący wpływ na to, jak pierwszak zareaguje na nowe otoczenie. Pozytywne nastawienie jest niezwykle ważne, toteż przyjazna atmosfera, jaką potrafią stworzyć tylko rodzice, znacznie ułatwi świeżo upieczonemu uczniowi start po wiedzę.

Może warto przypomnieć sobie swoje ?szczenięce lata?? Oglądanie starych zdjęć, na których, z obowiązkową tarczą, mundurkiem i dwoma kucykami związanymi wstążeczką uśmiecha się mama, to dobra lekcja (niedawnej) historii. Wspominanie wraz z pociechą Twoich zabawnych sytuacji i niezwykłych nauczycieli na pewno oswoi lęk przed nieznanym i przysporzy wiele radości!

Nie mów, że nauka w szkole to pasmo wyrzeczeń, pokaż raczej dziecku, ile nowych ciekawych rzeczy będzie teraz robić. Literki i cyferki, słoneczka za dobre sprawowanie to tylko część atrakcji. To także czas poznawania kolegów i koleżanek, zawierania nowych przyjaźni, czasem na całe życie.

Wspólnie z pierwszakiem przygotuj miejsce do nauki ? jego własny kącik, gdzie nic nie będzie rozpraszać jego uwagi.

Odrabianie lekcji przed telewizorem albo ekranem komputera mija się z celem! Znajdź miejsce na tornister, książki i zeszyty. Na biurku, z prawej strony, powinna się znaleźć lampka. Krzesło z regulowaną wysokością siedziska i oparcia pozwoli utrzymać wyprostowaną postawę. Wyznaczcie też wspólnie godzinę odrabiania pracy domowej, pozostawiając wystarczająco dużo wolnego czasu na odpoczynek i zabawę. Jeśli możesz, jeśli Twoja pociecha tego potrzebuje ? usiądźcie wspólnie do lekcji. Przypominaj, jeśli zapomni zrobić zadania domowe, ale nigdy nie krzycz ? wtedy już zupełnie przestanie rozumieć, a nauka stanie się przykrym obowiązkiem.

Często rozmawiaj ? znajdź czas, aby wysłuchać najświeższych szkolnych wieści.

Codzienna rozmowa o tym, co się wydarzyło w klasie to najlepsza metoda, aby mieć kontrolę nad szkolnym czasem naszego dziecka. Obserwuj jego zachowanie, a od razu się zorientujesz, jeśli pojawiają się jakieś problemy.