• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Plan lekcji

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

od 14 stycznia 2019 r.

Dni

tyg.

Czas trwania lekcji

K L A S Y
VIII a VIII b VII a VII b
PONIEDZIAŁEK 1 800 – 845 SM chemia MK j. angielski BK geografia KK historia
2 855 – 940 KK WOS PM j. polski religia SM chemia
3  950 – 1035 PM j. polski GPD matematyka w-f w-f
4 1045 -1130 w-f w-f AW matematyka religia
5 1145 -1230 religia KK historia KR j. niemiecki SM biologia
6 1245 -1330 MJ matematyka KK WOS AW fizyka DK j. angielski
7 1335 -1420 PM j. polski ST chemia PK j. polski JA j. polski
8 1430 -1515 informatyka
WTOREK 1 800 – 845 w-f w-f MJ matematyka BK geografia
2 855 – 940 BK geografia GPD matematyka DK j. angielski JA j. polski
3  950 – 1035 PM j. polski MK j. angielski PK j. polski AW fizyka
4 1045 -1130 KR j. niemiecki PM godz. wych. w-f w-f
5 1145 -1230 MK j. angielski PM j. polski basen GM matematyka
6 1245 -1330 KK historia religia PK godz. wych. DK j. angielski
7 1335 -1420 informatyka KK historia GM godz. wych.
8 1430 -1515 SM chemia inf. I,II
ŚRODA 1 800 – 845 MJ matematyka AW fizyka SM biologia BB plastyka
2 855 – 940 AW fizyka PM j. polski BK geografia SM biologia
3  950 – 1035 SM chemia GPD matematyka PK j. polski KR j. niemiecki
4 1045 -1130 PM j. polski SM biologia KR j. niemiecki GM matematyka
5 1145 -1230 BK godz. wych. KR j. niemiecki AW fizyka JA j. polski
6 1245 -1330 basen SM chemia MJ matematyka AW fizyka
7 1335 -1420 HA EDB basen KI muzyka religia
8 1430 -1515 inf. III
CZWARTEK 1 800 – 845 religia KK historia PK j. polski GM matematyka
2 855 – 940 AW fizyka MK j. angielski BB plastyka DK j. angielski
3  950 – 1035 MK j. angielski AW fizyka SM chemia GM matematyka
4 1045 -1130 PM j. polski GPD matematyka religia BK geografia
5 1145 -1230 KK historia religia MJ matematyka SM chemia
6 1245 -1330 MJ matematyka PM j. polski DK j. angielski KK historia
7 1335 -1420 KR j. niemiecki PM j. polski inf. I,II JA j. polski
8 1430 -1515 w-f w-f inf. III
PIĄTEK 1 800 – 845 KK WOS PM j. polski DK j. angielski KI muzyka
2 855 – 940 MJ matematyka KK WOS w-f w-f
3  950 – 1035 MJ matematyka BK geografia KK historia basen
4 1045 -1130 PM j. polski GPD matematyka PK j. polski KR j. niemiecki
5 1145 -1230 MK j. angielski HA EDB SM biologia GM matematyka
6 1245 -1330 SM biologia KR j. niemiecki MJ matematyka JA j. polski
7 1335 -1420
8 1430 -1515

2019/2020

K L A S Y
VI a VI b VI C V a V b
BM religia MD w-f KR j. niemiecki PM j. polski MJ j. polski
DK j. angielski KI muzyka SR w-f HA j. niemiecki KR j. niemiecki
PK j. polski BM religia AW matematyka BB technika BK geografia
GM matematyka KR j. niemiecki KK historia PM j. polski ŚM j. angielski
BB technika DK j. angielski MK j. angielski BR wdżr KI muzyka
inf III PK j. polski PM j. polski MK j. angielski SM biologia
inf I,II
PK j. polski MD w-f PM j. polski KI muzyka MJ j. polski
PK j. polski basen AW matematyka MJ matematyka MI w-f
KR j. niemiecki MJ matematyka basen MI w-f BK historia
DK j. angielski inf I,II,III religia BK historia MJ j. polski
KK historia PK j. polski SR godz. wych. BB plastyka ŚM j. angielski
MD w-f KR j. niemiecki inf. III BM religia GM matematyka
PM j. polski BM religia
MD w-f BM religia PM j. polski BK geografia ŚM godz. wych.
GM matematyka BB plastyka KR j. niemiecki MJ matematyka MJ j. polski
KI muzyka MJ matematyka AW matematyka PM j. polski GM matematyka
BM religia PK j. polski MK j. angielski inf I,II,III basen
PK j. polski MJ godz. wych. SR w-f MK j. angielski MI w-f
KR godz. wych. BK geografia inf. I
inf I, II
BK geografia MJ matematyka BB technika SM biologia BR wdżr
GM matematyka SM biologia religia MJ matematyka BK historia
PK j. polski DK j. angielski PM j. polski MI w-f MJ j. polski
SM biologia KK historia BB plastyka MK godz. wych. GM matematyka
MD w-f PK j. polski AW matematyka PM j. polski KR j. niemiecki
basen SM biologia BK historia BM religia
SR w-f BM religia MJ j. polski
BB plastyka MD w-f MK j. angielski MJ matematyka inf. II
KR j. niemiecki DK j. angielski KI muzyka basen GM matematyka
DK j. angielski PK j. polski PM j. polski MK j. angielski MI w-f
GM matematyka MJ matematyka KK historia MI w-f ŚM j. angielski
KK historia MJ technika BK geografia PM j. polski BB technika
KK historia HA j. niemiecki BB plastyka
K L A S Y
V c IV a IV b    
SR w-f AW matematyka SM religia
BM religia BR wdżr AW matematyka
HA j. niemiecki MK j. angielski DK j. angielski
j angielski PK j. polski BK przyroda
JA j. polski SM religia MI w-f
GM matematyka BL w-f JA j. polski
JA j. polski BB technika AW matematyka
BB technika KR j. niemiecki inf. I,II
inf I,II,III BL w-f JA j. polski
GM matematyka basen KK historia
BK historia AW matematyka KR j. niemiecki
BR wdżr BK przyroda BB plastyka
j. angielski
GM matematyka PK j. polski
SR w-f PK j. polski w-f
basen MK j. angielski DK j. angielski
HA j. niemiecki AW matematyka MJ technika
BM religia KI muzyka DK godz. wych.
JA j polski SM religia KI muzyka
JA j. polski
j. angielski BL w-f AW matematyka
KI muzyka PK j. polski JA j. polski
BK historia KK historia JA j. polski
JA j. polski AW godz. wych. MI w-f
GM matematyka BB plastyka BK przyroda
JA j. polski inf. I,II SM religia
SR w-f AW matematyka basen
HA godz. wych. BK przyroda AW matematyka
BB plastyka KR j. niemiecki BR wdżr
SM biologia MK j. angielski DK j. angielski
JA j. polski PK j. polski KR j. niemiecki
BK geografia inf. I

1TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ROK

od 14 stycznia 2019 r.

Dni

tyg.

Czas trwania lekcji

K L A S Y
III A III B II A II B
PONIEDZIAŁEK 1 800 – 845 ME Ed. wcz. DT Ed. wcz SJ Ed. wcz. KB Ed. wcz.
2 855 – 940 ME Ed. wcz. ŚM j. angielski SJ Ed. wcz. KB Ed. wcz.
3  950 – 1035 ME Ed. wcz. SM religia zj.kom.I,II,III ŚM j. angielski
4 1045 -1130 zj. kom I,II DT Ed. wcz. SJ Ed. wcz. KB Ed. wcz.
5 1145 -1230 DT Ed. wcz. zj.kom.I,III
6 1245 -1330
7 1335 -1420
8 1430 -1515
WTOREK 1 800 – 845 ME Ed. wcz. DT Ed. wcz. SM religia KB Ed. wcz.
2 855 – 940 ME Ed. wcz DT Ed. wcz. ŚM j. angielski KB Ed. wcz.
3  950 – 1035 ME Ed. wcz. DT Ed. wcz. SJ Ed. wcz. KB Ed. wcz.
4 1045 -1130 ŚM j. angielski DT Ed. wcz. SJ Ed. wcz. SM religia
5 1145 -1230 SM religia SJ Ed. wcz. zj. kom II
6 1245 -1330
7 1335 -1420
8 1430 -1515
ŚRODA 1 800 – 845 ME Ed. wcz. SM religia SJ Ed. wcz. KB Ed. wcz.
2 855 – 940 ME Ed. wcz. DT Ed. wcz. SJ Ed. wcz. KB Ed. wcz.
3  950 – 1035 ME Ed. wcz. DT Ed. wcz. SJ Ed. wcz. KB Ed. wcz.
4 1045 -1130 ME Ed. wcz. DT Ed. wcz. SJ Ed. wcz. ŚM j. angielski
5 1145 -1230 ME Ed. wcz. DT Ed. wcz. SJ Ed. wcz. KB Ed. wcz.
6 1245 -1330
7 1335 -1420
8 1430 -1515
CZWARTEK 1 800 – 845 SM religia DT Ed. wcz. SJ Ed. wcz. KB Ed. wcz.
2 855 – 940 ME Ed. wcz. DT Ed. wcz. SJ Ed. wcz. SM religia
3  950 – 1035 ME Ed. wcz. DT Ed. wcz SJ Ed. wcz. KB Ed. wcz.
4 1045 -1130 ME Ed. wcz. zj. kom I,II SM religia KB Ed. wcz.
5 1145 -1230 ME Ed. wcz. ŚM j. angielski KB Ed. wcz.
6 1245 -1330
7 1335 -1420
8 1430 -1515
PIĄTEK 1 800 – 845 ME Ed. wcz. DT Ed. wcz. SJ Ed. wcz. KB Ed. wcz.
2 855 – 940 ME Ed. wcz. DT Ed. wcz. SJ Ed. wcz. KB Ed. wcz.
3  950 – 1035 ŚM j. angielski DT Ed. wcz. SJ Ed. wcz. KB Ed. wcz.
4 1045 -1130 ME Ed. wcz. DT Ed. wcz. SJ Ed. wcz. KB Ed. wcz.
5 1145 -1230 ŚM j. angielski
6 1245 -1330
7 1335 -1420
8 1430 -1515

2019/2020

K L A S Y
I A I B I C O A O B
MM Ed. wcz. NZ Ed. wcz. BA Ed. wcz. RW Ep WG Ep
MM Ed. wcz. SM religia BA Ed wcz. RW Ep WG Ep
MM Ed. wcz. NZ Ed. wcz. BA Ed. wcz. RW Ep WG Ep
MM Ed. wcz. NZ Ed. wcz. SM religia RW Ep WG Ep
ŚM j. angielski NZ Ed. wcz. zj. kom. I RW Ep WG Ep
zj. kom. I ŚM j. angielski
MM Ed. wcz. NZ Ed. wcz. BA Ed. wcz. RW Ep WG Ep
MM Ed. wcz. NZ Ed. wcz. BA Ed. wcz. RW Ep WG Ep
SM religia ŚM j. angielski BA Ed. wcz. RW Ep WG Ep
MM Ed. wcz. NZ Ed. wcz. BA Ed. wcz. RW Ep WG Ep
MM Ed. wcz. NZ Ed. wcz. BA Ed. wcz. SM religia
zj. kom. II
MM Ed. wcz. NZ Ed. wcz. BA Ed. wcz. RW Ep WG Ep
MM Ed. wcz. SM religia ŚM j. angielski RW Ep WG Ep
ŚM j. angielski NZ Ed. wcz. SM religia RW Ep WG Ep
MM Ed. wcz. NZ Ed. wcz. BA Ed. wcz. DK j. angielski WG Ep
zj. kom. II BA Ed. wcz. RW Ep SM religia
RW Ep WG Ep
MM Ed. wcz. NZ Ed. wcz. BA Ed. wcz. RW Ep WG Ep
MM Ed. wcz. NZ Ed. wcz. BA Ed. wcz. RW Ep WG Ep
SM religia NZ Ed. wcz. BA Ed. wcz. RW Ep WG Ep
MM Ed. wcz. NZ Ed. wcz. BA Ed. wcz. RW Ep WG Ep
zj. kom RW Ep WG Ep
MM Ed. wcz. NZ Ed. wcz. ŚM zj. kom RW Ep WG Ep
MM Ed. wcz. ŚM j. angielski BA Ed. wcz. RW Ep WG Ep
MM Ed. wcz. NZ Ed. wcz. BA Ed. wcz. RW Ep WG Ep
MM Ed. wcz. NZ Ed. wcz. BA Ed. wcz. RW Ep WG Ep
zj. kom. I RW Ep WG Ep