• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Dożywianie

INFORMACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Sieniawie  informuje , że od dnia  01.01.2023 r.  opłaty za wyżywienie  dziecka  w szkole  należy dokonać na  rachunek  bankowy szkoły, do której dziecko uczęszcza  tj.

 

Posiadacz rachunku bankowego Miasto i Gmina Sieniawa-

Szkoła Podstawowa w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki

 

 

Numer rachunku bankowego 78 9162 1010 2003 1506 7959 0006
 

Termin płatności

 

do 20-go każdego miesiąca – za miesiąc, w którym dziecko będzie korzystać z wyżywienia

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki, informuje że odpłatność za pełny miesiąc styczeń czyli 11 dni wynosi:

1) 1/2 obiadu: 4,00 zł x 11 dni= 44,00 zł
2) II danie z 1/2 obiadu: 3,00 zł x 11 dni= 33 zł
3) cały obiad: 7,00 zł x 11 dni= 77,00 zł
4) II danie z całego obiadu: 5,00 zł x 11 dni= 55 zł

Jeżeli dziecko nie korzystało z pełnego miesiąca , to proszę o przeliczenie i dokonanie wpłaty w odpowiedniej wysokości.

Przelewu należy dokonywać do 20-go stycznia 2023r.  na każde dziecko oddzielnie według złożonej deklaracji korzystania z posiłków w formie cateringu.
W każdym tytule przelewu należy wpisać :
– obiady za miesiąc …………………,
– Imię i nazwisko dziecka oraz klasa

JADŁOSPIS na miesiąc luty: