• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

STYPENDIA 2019

STYPENDIA 2019

STYPENDIA IM.KAZIMIERZA MICHALSKIEGO ZA BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE LUB WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

29 listopada 2019 r. po raz ósmy, najzdolniejsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki otrzymali stypendia im. Kazimierza Michalskiego za bardzo dobre wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia.

Pan Kazimierz Michalski był absolwentem sieniawskiej szkoły oraz fundatorem stypendiów. Urodził się i wychowywał w Sieniawie. Tutaj ukończył szkołę podstawową, maturę zdał w jarosławskim gimnazjum, później studiował prawo we Lwowie. Przez jakiś czas pracował jako sędzia grodzki w Sieniawie. W czasie II Wojny Światowej został zesłany do łagrów sowieckich, a potem trafił do armii gen. Andersa, z którą przeszedł szlak bojowy. Walczył pod Monte Cassino i Piedimonte. Po wojnie osiadł w Anglii, w Oxfordzie, gdzie pracował w bibliotece uniwersyteckiej. Pod koniec życia postanowił wrócić do Polski i odwiedzić miejsca swego dzieciństwa i młodości.

Kazimierz Michalski zmarł 12 kwietnia 2012 r. Zgodnie z jego ostatnią wolą zawartą w testamencie, część pozostawionego przez niego majątku, zasiliła konto Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Sieniawie. Celem Stowarzyszenia jest dysponowanie funduszami otrzymanymi od Pana Kazimierza i przekazywanie ich na wspieranie uzdolnionych uczniów naszej placówki.

Czterdziestu pięciu uczniów Szkoły Podstawowej w Sieniawie, którzy w roku szkolnym 2018/2019 osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,00 i wykazali się wzorowym zachowaniem, otrzymało z rąk Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Sieniawie Pana Krzysztofa Kolasy, stypendium wysokości 500, 00 złotych.W uroczystości uczestniczyła St. Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Pani Ewa Jakubas gratulując uczniom sukcesów. Trud włożony w naukę docenili również zaproszeni goście – przedstawiciele władz samorządowych, księża i siostry z sieniawskiej parafii, dyrekcje lokalnych szkół, nauczyciele, rodzice oraz członkowie rodzin stypendystów.

Kolasa Krzysztof

Uczniowie, którzy otrzymali stypendium naukowe
za rok szkolny 2018/2019

1 Capłap Aleksandra IVa
2 Małek Maciej IVa
3 Piróg Piotr IVa
4 Stawarska Zofia IVa
5 Korchowiec Aneta IVb
6 Pisarczyk Lena IVb
7 Bartuś Sebastian IVc
8 Chamik Andżelika IVc
9 Kapka Kamila IVc
10 Kmieć Michał IVc
11 Mączka Emilia IVc
12 Michalski Szymon IVc
13 Nicpoń Maciej IVc
14 Siedlarz Sandra IVc
15 Skowron Mateusz IVc
16 Bartuś Patryk V a
17 Korchowiec Karina Va
18 Raganowicz ? Macina Karolina V a
19 Sroka Bartosz V a
20 Stawarz Jagoda V a
21 Wermińska Zofia V a
22 Chamik Andrzej V b
23 Rusinek Wojciech V b
24 Szczęch Paulina Vb
25 Wojtasik Piotr V b
26 Kalin Zuzanna Vc
27 Kubrak Karolina Vc
28 Myszor Maksymilian VIa
29 Paluch Anna VIa
30 Sznaj Oliwia VI a
31 Staniak Julia VI a
32 Mączka Mikołaj VI b
33 Morawski Wiktor VIb
34 Nicpoń Kamil VIb
35 Rostowski Mikołaj VI b
36 Szyszka Wiktor VI b
37 Maciąg Amelia VII a
38 Szewc Wiktoria VIIa
39 Ożga Karolina VII b
40 Paluch Wojciech VIIb
41 Pich Julia VII b
42 Żemła Maciej VIIb
43 Szczęch Martyna VIII a
44 Czopik Natalia VIII b
45 Janowska Julia VIIIb