• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Ponadnarodowa mobilność kadry

                                                                                                                                                                     

 

By język obcy brzmiał znajomo…Szkoła Podstawowa w Sieniawie rozwija swoje umiejętności językowe i technologiczne

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz wymiana wiedzy i doświadczeń
z wykorzystaniem współpracy międzynarodowej to kluczowe elementy rozwoju europejskiej szkoły. Dlatego też w lutym 2017 roku Szkoła Podstawowa w Sieniawie im. T. Kościuszki złożyła wniosek o dofinansowanie projektu, mającego na celu zwiększenie znajomości języka angielskiego wśród pracowników oraz efektywniejsze wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas zajęć lekcyjnych. Rzetelna współpraca 11 pracowników szkoły podczas wypełniania wniosku umożliwiła pozyskaniedofinansowania, nasz projekt został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” . Programem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja Programu Erasmus+.
Dzięki otrzymanym funduszom w kwocie 31 823 EURO tj. około 137 045 zł, przez 20 miesięcy trwania projektu, udało się zrealizować szereg inicjatyw:
– udział 10 nauczycieli w rocznym kursie j. angielskiego w SP w Sieniawie, na poziomie A1 (160 godzin),
– udział 1 nauczyciela j. angielskiego w 2-tygodniowym kursie metodycznym Educational Technology Today w szkole językowej Bell w Cambridge w Wielkiej Brytanii,
– udział 10 nauczycieli w 2-tygodniowym kursie językowym Language Improvement for Teachers w szkole językowej Bell w Cambridge w Wielkiej Brytanii (poziom A2),
– przeprowadzenie 2 szkoleń dotyczących korzystania z narzędzi TIK Technologia w edukacji dla nauczycieli z terenu Miasta i Gminu Sieniawa,
– zakup sprzętu multimedialnego,
– wzbogacenia lekcji o nowe materiały i metody pracy, zwłaszcza technologiczne,
– nawiązywanie szerszej współpracy z krajami europejskimi za pośrednictwem platformy edukacyjnej eTwinning,
– konkursy, kąciki językowe, zajęcia dodatkowe.
Realizacja wszystkich założeń projektu z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły oraz do większego jej otwarcia na możliwości, które daje Unia Europejska.Podczas dwutygodniowego pobytu w Cambridge uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń pedagogicznych z nauczycielami z 23 krajów.
Do nowych zadań i wyzwań edukacyjnych podchodzimy z entuzjazmem, będąc świadomym tego, że nauczyciel nigdy nie przestaje się uczyć!

UCZESTNICY PROJEKTU:                                                     
• Przedstawiciel kadry kierowniczej:
dyr. KRZYSZTOF KOLASA
• Zespół nauczycieli języków obcych:
KATARZYNA DRAPAŁA (koordynator projektu)
• Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej:
BOŻENA KAMIONKA
MAŁGORZATA MARCICHÓW
GENOWEFA WIKIERA
• Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych:
KRYSTYNA PIECZONKA
MAŁGORZATA PISARCZYK
JADWIGA MAJCHER
• Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
WIESŁAWA AUGUSTYN-DAŹ
KATARZYNA BARTUŚ
• Biblioteka szkolna
ROMUALD GÓRSKI