• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Akredytacja Erasmus+

 

Szkoła Podstawowa w Sieniawie otrzymała AKREDYTACJĘ ERASMUS+.

Co to oznacza dla naszej szkoły?

Akredytacja Erasmus+ przyznawana jest na lata 2021-2027 i  gwarantuje uproszczony dostęp do regularnego dofinansowania wyjazdów zagranicznych (mobilności), dlatego też instytucje posiadające Akredytację nie muszą brać udziału w corocznych konkursach wniosków.

Spośród prawie 400 szkół w sektorze EDUKACJA SZKOLNA,  159 otrzymało Akredytację, nasz wniosek zajął 6 pozycję na liście rankingowej. Lista z wynikami konkursu dostępna jest w pliku pdf poniżej:

Wyniki konkursu wniosków o Akredytację –  Mobilność uczniów i kadry w sektorze EDUKACJA SZKOLNA

luczowym elementem wniosku o Akredytację jest stworzenie Planu Erasmusa, czyli  wysokiej jakości działań, których celem jest rozwój szkoły.  We wniosku zaplanowaliśmy wyjazdy zagraniczne dla uczniów i nauczycieli na najbliższe 5 lat oraz wiele wydarzeń w szkole i w środowisku lokalnym, z uwzględnieniem  różnych przedmiotów. Główne cele naszych działań to m.in. wzrost kompetencji językowych i cyfrowych uczniów oraz  nauczycieli, podniesienie motywacji do nauki języków obcych, rozwijanie postaw pro-ekologicznych i wzrost świadomości kulturowej.

Możliwość udziału uczniów i kadry w programie Erasmus+ jest ogromnym wyróżnieniem dla naszej szkolnej społeczności, z pewnością wykorzystamy wiedzę i doświadczenie, zdobyte podczas realizacji 2 dotychczasowych międzynarodowych projektów (z funduszy programu

POWER). Z entuzjazmem oczekujemy na kontynuację międzynarodowych działań, o których rozpoczęciu  będziemy Państwa na bieżąco informować w przyszłym roku szkolnym.

Katarzyna Drapała- koordynator projektów międzynarodowych Erasmus+ i Power

Akredytacja Erasmusa- certyfikat