• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Wydarzenia

„Ponadnarodowa mobilność uczniów”

P0WER- „Ponadnarodowa mobilność uczniów”-
wniosek Szkoły Podstawowej w Sieniawie zatwierdzony do realizacji!

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie na wyjazdy zagraniczne dla uczniów, tym razem z programu Power – „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Nasz wniosek otrzymał 98/105 punktów i zajął 33 pozycję na liście rankingowej (spośród 369 szkół, dofinansowanie otrzymało 198).Kwota dofinansowania to 180 tys. zł. Lista rankingowa z wynikami konkursu wniosków dostępna jest poniżej:

Power- Ponadnarodowa mobilność uczniów

Projekt pt. „Zagraj ze mną – gry planszowe łączą pokolenia i narodowości” rozpocznie się we wrześniu 2021r. i potrwa 12 miesięcy, ma celu rozwijanie umiejętności językowych i technologicznych uczniów, postaw pro-zdrowotnych oraz relacji społecznych i międzypokoleniowych. Działania projektowe zakładają udział 20 uczniów z obecnych klas VII w 2-tygodniowych wyjazdach do szkół partnerskich w Portugalii (Zespół Szkół the Agrupamento de Escolas de Barcelos) i w Hiszpanii (IE Mare de Deu del Portal w miasteczku Batea), po 10 uczniów do każdej ze szkół.
Wyjazdy poprzedzone będą współpracą wirtualną na platformie eTwinning oraz działaniami upowszechniającymi na terenie szkoły i w środowisku lokalnym, by rezultaty projektu były dostępne dla całej szkolnej społeczności. We wrześniu 2021r. rozpoczynamy rekrutację do projektu Power, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować, wtedy także przedstawimy szczegółowy plan działań, który w dużym stopniu zależeć będzie od bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

Dotychczas nasza szkoła otrzymała ponad 267 tys. zł z programu Power- „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, doświadczenie zdobyte podczas tych dwóch projektów wykorzystaliśmy aplikując o nowe fundusze. Od przyszłego roku szkolnego będziemy także realizować działania z funduszy programu Erasmus+, w ramach przyznanej na 5 lat Akredytacji (mobilność uczniów i kadry).

Mamy nadzieję, że kilkuletni udział uczniów i nauczycieli w programach Erasmus+ i Power znacząco podniesie jakość nauczania w naszej szkole oraz stworzy uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju, zwłaszcza ich kompetencji kluczowych.

Katarzyna Drapała – szkolny koordynator projektów Erasmus+ i Power