• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Wydarzenia

Podziękujmy nauczycielom za ich codzienną pracę

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.
11 października 2019 roku w Szkole Podstawowej w Sieniawie im. T. Kościuszki odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Na uroczystość przybyli Burmistrz Miasta i Gminy w Sieniawie pan Adam Woś, dyrektorzy szkół podstawowych w gminie Sieniawa, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie.
W części oficjalnej głos zabrał Burmistrz M i G Sieniawa, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękował za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. Następnie wręczył Nagrody Burmistrza wyróżnionym pracownikom szkoły. W dalszej kolejności głos zabrała pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sieniawie Jadwiga Majcher, która przekazała życzenia wszystkim pracownikom szkoły oraz wręczyła Nagrody Dyrektora.
W części artystycznej uczniowie z klasy VIII a , VIII b pod kierunkiem p. Małgorzaty Pisarczyk, p. Katarzyny Bartuś, p. Krzysztofa Kolasy (scenariusz i reżyseria), p. Iwony Kołtowskiej (muzyka), p. Bogusława Bartusia ( dekoracje) wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów. Atmosfera była bardzo uroczysta, ale również zawierała elementy humorystyczne. Dzięki temu odczuć można było wyjątkowość tego święta, ale także radość życia społeczności szkolnej.
Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego podziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły wręczając im kwiaty