• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Świetlica

Świetlica

Rekrutacja – dokumenty>>> 

Święta czuć nie tylko na korytarzach Szkoły Podstawowej
w Sieniawie gdzie widnieją pięknie przystrojone choinki i kalendarze adwentowe, ale także w klaso-pracowniach i na świetlicy szkolnej. Opiekunowie dzieci przebywających na świetlicy, a także sami mali uczniowie dbają o to, by ich miejsce zabawy i odpoczynku wyglądało pięknie. Na bieżąco wykonywane są gazetki i rysunki często związane z porą roku lub zbliżającym się świętem.
Tym razem możemy podziwiać prace zimowo-świąteczne. Dzięki zaangażowaniu opiekunów i pomocy dzieci, wszyscy mogą przebywać w otoczeniu tych pięknych prac.
Dziękujemy!

Świetlica szkolna

Świetlica w naszej szkole pełni głównie rolę opiekuńczo-wychowawczą. Zapewnia dzieciom bezpieczeństwo poprzez stałą obecność wychowawców.W roku szkolnym 2019/20 zapisanych jest 150 uczniów. Są to uczniowie miejscowi, których rodzice pracują zawodowo oraz dojeżdżający, oczekujący na odwóz do swoich miejscowości. Oprócz opieki i różnych zajęć na świetlicy szkolnej, wychowawcy pełnią funkcję opiekunów w autobusach podczas dowozu i odwozu dzieci.W ramach zajęć świetlicowych uczniowie odrabiają zadania domowe, prowadzone są zajęcia plastyczno-techniczne, gry i zabawy ruchowe na hali sportowej, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia integrujące grupę, zajęcia audiowizualne (oglądania bajek, filmów), zajęcia literackie (wspólne czytanie, plastyczne przedstawienie utworów literackich).Dzieci uczą się współdziałania w grupie i kształtują umiejętność komunikowania się między sobą.Sale wyposażone są w różne gry edukacyjne, klocki, zabawki, z których uczniowie korzystają i mogą rozwijać swoje zainteresowania.

Godziny pracy świetlicy szkolnej (od poniedziałku do piątku):

630 – 800

1130 – 1630