• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Wydarzenia

„Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego”

Otrzymaliśmy Certyfikat – „Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego”.

Nasza szkoła w okresie od 3 grudnia 2019 roku do 3 maja 2020 roku realizowała zadania przewidziane regulaminem Ogólnopolskiego konkursu „Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego”. Celem konkursu było wskazanie, jak ważną rolę w życiu ucznia pełni edukacja prozdrowotna w szkole oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
Szkoły przystępujące do konkursu przyjęły na siebie zadania, których wykonanie było oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego” było uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 7 spośród 10 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzili przedstawiciele organizatora konkursu. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli zrealizowaliśmy w tym, jakże trudnym roku szkolnym zadania konkursowe uzyskując certyfikat. Organizatorem konkursu było Studium Prawa Europejskiego.