• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Wydarzenia

19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY

Szkoła Podstawowa w Sieniawie im. T. Kościuszki po raz pierwszy włączyła się w obchody Światowej Kampanii ?19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży? .

Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Autorem światowej kampanii jest Women?s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.

Nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na temat praw dziecka oraz w konkursie plastycznym ?Stop przemocy. Razem budujemy lepszy świat? realizowanym w dwóch etapach: na poziomie szkolnym i gminnym.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ? organizator konkursu ? wyróżnił prace siedmiu uczniów:

  • w kategorii uczniów klas I-III: Lenę Gwóźdź z klasy z I a oraz Filipa Kałamarza i Juliana Sikorę z klasy III,
  • w kategorii uczniów klas IV-VI: Emilię Mączka z klasy IV c, Julię Staniak, Annę Paluch z klasy VI a, Mikołaja Mączkę z klasy VI b.

Rada Pedagogiczna pogłębiała wiedzę z zakresu przeciwdziałania przemocy poprzez uczestniczenie w szkoleniu pt.: ?Szkoła widzi i reaguje. Działania szkoły w ramach procedury Niebieska Karta? prowadzonym przez pracowników Sądu Rejonowego w Przeworsku.

Dla rodziców, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Przeworsku, przygotowano konferencję, podczas której prelegenci omawiali tematykę przemocy wobec dzieci i młodzieży, jak również przemocy rówieśniczej w wymiarze psychologicznym i prawnym. Zwrócono też uwagę na problem uzależnień, w tym szkodliwości dopalaczy i zjawiska cyberprzemocy.

Spotkanie z rodzicami urozmaicił spektakl teatralny pt.: ?Samotny, bo niekochany?, występ taneczny i muzyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Miłym akcentem podczas uroczystości były rozdawane wszystkim uczestnikom kwiaty w kolorze pomarańczowym, przygotowane podczas warsztatów rękodzieła.

Dyrekcja Szkoły składa serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację obchodów Kampanii oraz rodzicom za liczny udział.

Agnieszka Kamińska