• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Wydarzenia

MALTA

                                                                                                           

          

 

SZKOLENIA NA MALCIE- NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIENIAWIE

REALIZUJĄ KOLEJNY PROJEKT

Nasza przygoda z doskonaleniem zawodowym, w ramach programu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” (z funduszy POWER), rozpoczęła się cztery lata temu, stając się niezwykle bogatym źródłem wiedzy oraz bezcennych doświadczeń pedagogicznych i kulturowych.
Po zakończeniu pierwszego projektu – „By język obcy brzmiał znajomo…Szkoła Podstawowa w Sieniawie rozwija swoje umiejętności językowe i technologiczne”- w ramach którego 11 nauczycieli odbyło szkolenia w Cambridge w Wielkiej Brytanii, rozpoczęliśmy kolejny- „Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej w Sieniawie dobrym startem na międzynarodowym rynku pracy”.
Dotychczas udało nam się pozyskać z funduszy unijnych ponad 260 tys. zł, co umożliwiło nie tylko zorganizowanie zagranicznych kursów językowych i metodycznych, ale także doposażenie szkoły w różnorodne pomoce dydaktyczne.
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, wyjazd 9 nauczycieli do szkoły ETI (Executive Training Institute) na Malcie odbył się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. W lipcu 2020r. 8 nauczycieli uczestniczyło w kursach językowych „ Fluency & English Language Development” , zaś nauczyciel języka angielskiego w kursie metodycznym „ The Playground Classroom- Primary Teaching” oraz w kursie „Methodology Revisited, Revised & Re- Energised” w sierpniu. Nauczyciel matematyki odbędzie szkolenie w lutym 2021r.
Każdy z kursów trwał 2 tygodnie (ok. 6 godzin zajęć dziennie) i umożliwiał naukę oraz wymianę doświadczeń w środowisku wielokulturowym. Nawiązaliśmy liczne kontakty, które w przyszłości pozwolą na realizację międzynarodowych projektów.
Podczas pobytu mieliśmy także niepowtarzalną okazję zwiedzania przepięknych zakątków Malty: wyspy Gozo i Comino z niesamowitą Blue Lagoon, urokliwe uliczki Valetty i Mdiny, jaskinie w Blue Grotto, wioskę rybacką Marsaxlokk oraz wiele maltańskich plaż.
Wracamy do szkoły z mnóstwem nowych metod i technik pracy, które z pewnością urozmaicą prowadzone przez nas zajęcia i przyczynią się do rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. W ramach bieżącego projektu zaplanowaliśmy również liczne konkursy i wydarzenia dla całej społeczności szkolnej oraz szkolenia dla nauczycieli, którzy nie brali udziału w mobilnościach.
Czy warto starać się o dofinansowanie na zagraniczne wyjazdy szkoleniowe? Z pewnością tak! Zachęcamy do tego wszystkie szkoły- jeśli zaczniecie pierwszy projekt, z pewnością znajdziecie motywację, by rozpocząć kolejny. Wśród korzyści wymienić należy poprawę jakości nauczania, rozwój umiejętności językowych, poznanie nowych metod pracy i narzędzi edukacyjnych. Jest to także doskonała okazja to poznania kultury i tradycji innych krajów oraz do promocji Polski i swojego regionu poza granicami naszej lokalnej społeczności.
Dziękuję całej obecnej grupie projektowej za chęć podejmowania nowych wyzwań zawodowych i za wkład pracy w zaplanowane działania, które w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju kompetencji kluczowych zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Mamy nadzieję, że grupa ta powiększy się wraz z rekrutacją do kolejnych projektów. Dziękuję także p. Dyrektor Jadwidze Majcher oraz p. Dyrektorowi Krzysztofowi Kolasie, za kilkuletnie wspieranie nowych szkolnych inicjatyw oraz za czynny w nich udział.

Katarzyna Drapała

Uczestnicy o projekcie:

„Udział w projekcie dał mi możliwość poznania nauczycieli z różnych szkół w Europie oraz wymianę doświadczeń. Doskonaliłam język angielski, zwłaszcza zwroty potrzebne w restauracji, w sklepie, czy na ulicy. Poznałam też historię i kulturę Malty. Dzięki udziałowi w projekcie nabrałam większej pewności siebie”.
Genowefa Wikiera

„Udział w projekcie traktuję jako kontynuację wcześniejszych projektów unijnych. Każdy z nich wniósł coś nowego do mojej pracy. Wyjazd na Maltę to wspaniałe zajęcia, przełamywanie bariery językowej w różnych sytuacjach, nabywanie pewności siebie w komunikowaniu się w języku angielskim. Myślę, że zaowocuje to różnymi działaniami w szkole”.
Małgorzata Marcichów

„Udział w projekcie pozwolił mi na dalsze rozwijanie i doskonalenie znajomości języka angielskiego, lepsze rozumienie i posługiwanie się tym językiem w sytuacjach codziennych. Dzięki projektowi miałam też możliwość spotkania i poznania ciekawych ludzi z Polski i innych krajów europejskich, wymianę doświadczeń oraz poznania nowych krajów, odmiennych kultur, co jest bardzo ważne dla nauczyciela geografii.”

Katarzyna Bartuś

„Dzięki udziałowi w mobilności nabyłam nowe kompetencje językowe, szczególnie atrakcyjna okazała się możliwość przećwiczenia wymowy i poprawnego akcentowania wyrazów oraz poprawnej intonacji, dzięki profesjonalnej kadrze nauczycielskiej na Malcie. Miałam także okazję sprawdzenia swoich umiejętności językowych w praktyce, przełamałam barierę językową w komunikacji interpersonalnej. Mogłam również zobaczyć, w jaki sposób i jakimi metodami dydaktycznymi pracują nauczyciele w innych krajach. Zamierzam niektóre pomysły wykorzystać w pracy z uczniami w Polsce, doskonaląc swój warsztat pracy. Była to zatem doskonała okazja do samodoskonalenia i rozwoju”
Małgorzata Pisarczyk

„Profesjonalni i doświadczeni prowadzący oraz uczestnicy kursów, to moje najlepsze wspomnienie z pobytu na Malcie. Z pewnością wykorzystam wiele technik i wskazówek metodycznych, które miałam okazję poznać podczas 4 tygodni intensywnych kursów. Zaś możliwość ponownego powrotu „do szkolnej ławki” w roli ucznia i spojrzenia na szkolną rzeczywistość z innej perspektywy, uważam za doświadczenie niezwykle
pomocne w pracy każdego pedagoga.”
Katarzyna Drapała

„Wyjazd na Maltę to przeżycie niezapomnianej przygody. Cenię sobie przyjazną atmosferę podczas zajęć, ale przede wszystkim metody nauczania, konsekwencję i systematyczność. Nauczanie języka obcego przez wykładowców nie mówiących po polsku zapewnia spójny i dynamiczny postęp w opanowaniu języka. Dzięki różnorodności kulturowej grupy zajęciowe stanowią zgrane zespoły we wszystkich obszarach. Uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do efektywnej nauki języka połączonej z podróżami i kulturową przygodą oraz poznaniem nowych rejonów Europy, co będzie miało przełożenie na dalszą pracę w zawodzie nauczyciela”.
Krzysztof Kolasa

„Udział w projekcie pozwolił mi:
– rozwinąć umiejętności interpersonalne, takie jak: komunikacja, radzenie sobie ze stresem, praca w zespole, autoprezentacja;
– zapoznać się z warunkami pracy w środowisku międzynarodowym oraz rozwinąć kompetencje językowe,
– uwierzyć w siebie i swoje możliwości, dzięki możliwości konfrontacji z innymi nauczycielami.”

Wiesława Augustyn-Daź