• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Wydarzenia

Erasmus+ Uczennice z Hiszpanii w Sieniawie

 

 

 

 

 

Carla i Diana to hiszpańskie uczennice ze  szkoły partnerskiej  

IE Mare de Deu del Portal, z miasteczka Batea, które w dniach

21.02-24.03.2023 realizują ponad miesięczny program pobytu w Szkole Podstawowej w Sieniawie im. T. Kościuszki.

Dziewczynki uczą się głównie z klasą 8a, mając też okazję do integracji z pozostałymi klasami. Realizują także przydzielone im przez szkołę hiszpańską projekty kulturowe o Polsce oraz inne zadania edukacyjne. Celem pobytu Carli i Diany w Sieniawie jest poznanie przez nich polskiej szkoły, kultury i tradycji oraz rozwój umiejętności językowych. Z przyjemnością obserwujemy komunikację między dziewczynkami, a naszymi uczniami, która odbywa się głównie w j. angielskim- stworzenie możliwości użycia języka obcego w praktyce, to najlepszy sposób na przełamanie bariery językowej i motywację do dalszej nauki. Zadaniem  polskich uczniów jest bieżące wyjaśnianie dziewczynkom w j. angielskim, co dzieje się na lekcjach. Nie zawsze jest to konieczne, gdyż nauczyciele, którzy brali udział w zagranicznych kursach językowych w ramach Erasmusa, również korzystają ze swoich umiejętnosci w praktyce.
Pobyt Carli i Diany w Sieniawie jest możliwy dzięki współpracy z rodziną goszcząca, która przyjęła dziewczynki w swoim domu- dziękujemy serdecznie Państwu Agnieszce i Mironowi Szykułom, za chęć sprawowania ponad miesięcznej opieki nad uczennicami oraz za otwartość i serce okazane nowym domownikom.
Mamy nadzieję, że to nowe doświadczenie i wyzwanie edukacyjne, okaże się cenne dla całej społeczności szkolnej, która bardzo ciepło przyjęła Carlę i Dianę– my także chcemy dowiedzieć się więcej o hiszpańskich zwyczajach, więc kulturowa wymiana doświadczeń zapowiada się bardzo ciekawie.

 

Katarzyna Drapała- koordynator projektu