• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Wydarzenia

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej w Sieniawie, na egzamin ósmoklasisty, który odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia 2019 r.

Proszę uczniów o przyjście do szkoły na godz. 8.30

Egzamin odbędzie się w salach nr 5, 6, 7 i 8.

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis lub pióro – konieczne z czarnym tuszem lub atramentem – przeznaczonym do zapisywania odpowiedzi.

Na egzaminie z matematyki każdy powinien mieć linijkę. Rysunki, w razie konieczności, zdający wykonuje długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości, czyli aktualnej legitymacji szkolnej.

Można mieć ze sobą małą wodę, ale musi być ona postawiona przy nodze stolika by przez nieuwagę nie zalać arkuszy egzaminacyjnych.

Dla wszystkich pozostałych uczniów szkoły, którzy będą mieli taką potrzebę, w dniach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, będzie czynna świetlica szkolna, w godzinach od 7.00 do 16.30