• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Wydarzenia

Dzień Edukacji Narodowej

„Nauczycielem jest ten, kto potrafi z trudnych rzeczy uczynić łatwe.”

– Ralph Waldo Emerson

Taka myśl przewodnia towarzyszyła tegorocznym obchodom Dnia Edukacji Narodowej w Szkole  Podstawowej w Sieniawie im. T. Kościuszki.  Uroczysta akademia odbyła się 13. października 2022r. w sali CKSiR „Sokół” w Sieniawie.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy oświaty, przedstawiciele Rady Rodziców, uczniowie oraz nauczyciele będący na emeryturze.
W części oficjalnej głos zabrała Pani dyrektor Jadwiga Majcher, Burmistrz Miasta  i Gminy Sieniawa Pan Adam Woś oraz przewodnicząca Rady Rodziców Pani Marta Chamik, którzy złożyli serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowali za trud wkładany każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.
Część artystyczną przygotowali przedstawiciele z  klas 3a, 4c, 5b, 6b. Podczas „Koncertu życzeń” śpiewem, tańcem, grą na instrumentach, humorystyczną scenką z życia szkoły oraz prezentacją multimedialną uczniowie wyrazili szczere podziękowanie pedagogom
za serce, uśmiech, dobre słowo, zachętę do pracy, gdy nic się nie udawało oraz za pochwałę, gdy wszystko szło dobrze.
Uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej przebiegła w miłej i sympatycznej atmosferze. Wszyscy zebrani świetnie się bawili.