• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Wydarzenia

Bezpieczne dziecko, bezpieczne przedszkole

Bezpieczne dziecko, bezpieczne przedszkole

 

W tym roku szkolnym nauczyciel oddziału przedszkolnego Iwona Strenczak brała udział w kursie ,,Bezpieczne przedszkole,” a  dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyły   w konkursie pt. ,,Bezpieczne dziecko, Bezpieczne przedszkole 2022 r.’’

Celem konkursu było wpojenie dzieciom w wieku przedszkolnym nawyków bezpieczeństwa w placówkach przedszkolnych, domach, na placach zabaw, w kontakcie z przyrodą, w tym – zwierzętami, elementarnych zasad ruchu drogowego, w kontaktach z osobami obcymi etc. Konkursowi towarzyszy studium przedmiotu dla nauczycieli przedszkolnych pn. Bezpieczne przedszkole, obejmujące całokształt problematyki bezpieczeństwa dzieci i przedszkoli, postępowania w warunkach kryzysowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie etc.

W ramach tego kursu gościliśmy w zerówce  pielęgniarkę,  ratownika medycznego, lekarkę

i policjanta. Byliśmy na wycieczce w Straży Pożarnej, Bibliotece Publicznej M. i G. Sieniawa                            i w Nadleśnictwie Sieniawa.

 

DZIĘKUJEMY ! To były dla nas wszystkich bardzo cenne lekcje.