• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Wydarzenia

AKREDYTACJA ERASMUS+ Podsumowanie I etapu działań

AKREDYTACJA ERASMUS+ Podsumowanie I etapu działań

 

Szkoła Podstawowa w Sieniawie im. T. Kościuszki zakończyła realizację działań językowych, ekologicznych i technologicznych, przewidzianych w Planie Erasmusa na okres 01.09.2021- 30.11.2022.

Dzięki otrzymanym funduszom (w kwocie 33 240 EUR), 15 nauczycieli z 6 zespołów przedmiotowych zrealizowało następujące działania międzynarodowe, regionalne i szkolne:

– udział 2 nauczycieli j. angielskiego  w dwutygodniowym kursie metodycznym Web 2.0 tools,  w szkole językowej Andrioti School w Grecji (poznaliśmy metody pracy z efektywnym wykorzystaniem technologii, pracę metodą projektu, oraz praktyczne ćwiczenia rozwijające umiejętność pracy zespołowej i kreatywności uczniów),

– udział 13 nauczycieli w dwutygodniowym kursie j. angielskiego Enhance your English Language Skills for Intercultural Communication, w szkole językowej Andrioti School w Grecji  ( rozwinęliśmy umiejętności językowe, co pozwala na wprowadzanie elementów j. ang. podczas zajęć z innych przedmiotów),

– udział 13 nauczycieli w 30-godzinnym kursie j. ang. w budynku SP w Sieniawie, prowadzonym przez szkołę językową British School,

– udział 13 nauczycieli w internetowych kursach Tydzień z eTwinning, których celem jest poznawanie i stosowanie w praktyce  nowych narzędzi edukacyjnych (m.in. aplikacje wspomagające nauczanie matematyki, program Canva, LearningApps, Genial.ly, GIMP),

– 2 szkolenia na szczeblu wojewódzkim (w PCEN w Przemyślu- wrzesień 2021r. i wrzesień 2022r.), przeprowadzone przez koordynatora projektu, podczas których udzielaliśmy praktycznych porad dotyczących wnioskowania i realizacji projektów międzynarodowych,

– 4 szkolenia na szczeblu regionalnym i gminnym (w budynku SP Sieniawa- październik 2021 oraz październik i listopad 2022), zorganizowane przez koordynatora projektu, w celu zachęcenia szkół z okolicy do wnioskowania o fundusze unijne- łącznie przeszkolono 25 nauczycieli ze szkół z terenu MiG Sieniawa oraz z  8 szkół z terenu województwa (Tryńcza, Majdan Sieniawski, Gniewczyna, Jagiełła, Przeworsk, Jarosław, Rzeszów, Nowa Dęba),

– zastosowanie słownictwa w j. ang. na lekcjach wych. Fiz. (reagowanie na polecenia nauczyciela, stosowanie nazw części ciała oraz przyborów do ćwiczeń, wykonywanie ćwiczeń w formie tabaty z wykorzystaniem kostek do gry z ćwiczeniami w j. angielskim),

– zajęcia dodatkowe dla uczniów klasy 5 b “Gry i zabawy z różnych stron świata”, dotyczące promowania tradycyjnych europejskich sportów i dyscyplin,

Sport bez granic– przygotowanie plakatów przedstawiających gry i zabawy z różnych krajów europejskich, stosując słownictwo angielskie i polskie (prezentacja  sportów i gier z Włoch, Belgii, Niemiec, Francji czy Szwecji ),

Be active – konkurs na najbardziej aktywnego ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,  w tym aplikacji w j. angielskim i urządzeń rejestrujących aktywność fizyczną,

– konkurs ekologiczny Eko-szkoła, Eko -uczniowie, skierowany do uczniów z terenu gminy: zbiórka surowców wtórnych przez uczniów danej szkoły, przygotowanie plakatu o tematyce ekologicznej zawierającego napisy anglojęzyczne oraz  rozwiązywanie zadań matematycznych o tematyce ekologicznej,

– udział uczennic Kółka Turystyczno-Krajoznawczego w anglojęzycznej grze  terenowej Sieniawa, z wykorzystaniem aplikacji Actionbound,

– kącik do nauki j. ang. w kl. Ia (wykorzystanie słownika Diki, zabawy ruchowe z elementami j. ang., akcje okolicznościowe np. dwujęzyczne nazewnictwo liczb),

– pokaz mody recyklingowej Give a second live, zorganizowany z okazji Dnia Ziemi,

– prezentacje multimedialne Kraje anglojęzyczne od A do Z,

– lekcje poświęcone darczyńcy naszej szkoły Panu Kazimierzowi Michalskiemu, szczególny nacisk położono na ukazanie jego życia i pracy w Wielkiej Brytanii (uczniowie wyszukiwali w prasie anglojęzycznej informacji o pracy w bibliotece Uniwersytetu w Oxfordzie),

– konkursy polonistyczne, gazetki i prezentacje multimedialne ( w j. polskim i angielskim), projekty multimedialne (poznawanie różnych kultur w krajach europejskich),

– wykorzystanie w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu interaktywnych gier i ćwiczeń, stworzenie kącika ekologicznego.

 

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnego etapu działań Planu Erasmusa, który obejmuje organizację mobilności 30 uczniów do szkół partnerskich we Włoszech i w Hiszpanii- obecna kwota dofinansowania to 53 661 EUR.

Katarzyna Drapała- koordynator projektu